Sẽ áp dụng quy định mới về kiểm soát khí thải xe ô tô từ 15/6/2024

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Số hiệu: Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2024.

Các trường hợp không phải thử nghiệm lại khí thải bao gồm: Các kiểu loại xe ô tô hoặc động cơ xe ô tô đã được cấp Báo cáo thử nghiệm khí thải phù hợp với QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Các xe ô tô sản xuất tại Việt Nam từ xe ô tô cơ sở (từ xe ô tô sát xi hoặc từ xe ô tô hoàn chỉnh) đã được cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu).

Từ 15/6/2024, một số loại ô tô sẽ được miễn thử nghiệm khí thải.

Quy chuẩn mới cũng cập nhật việc khai báo các kiểu loại, mã linh kiện bằng cách sử dụng ký tự đặc biệt thay thế đảm bảo khi cải tiến, nâng cấp linh kiện đối với một số chi tiết không ảnh hưởng đến khí thải; cập nhật thêm phương pháp xác định sức cản chuyển động của xe theo quy định của Ủy ban Châu Âu (EC)/Ủy ban Kinh tế Châu Âu của Liên Hợp quốc (ECE) có mức tiêu chuẩn cao hơn TCVN 6785:2015.

Phân nhóm rõ các loại ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng khi thử nghiệm khí thải. Đồng thời sửa đổi quy định về: thử một số loại ô tô (ô tô con, ô tô tải, ô tô chuyên dùng, chở người chuyên dùng và chở hàng chuyên dùng) sử dụng nhiên liệu diesel; phương pháp thử nghiệm đối với xe ô tô taxi có buồng lái.

Quy định rõ về việc chạy thuần hóa đối với xe sử dụng động cơ cháy cưỡng bức, nội dung liên quan đến mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải. Theo đó, các kiểu loại xe được sản xuất từ xe cơ sở thuộc kiểu loại xe đã được thử nghiệm khí thải thì không phải thử nghiệm lại khí thải.

Cập nhật nội dung xử lý kết quả thử nghiệm đối với xe ô tô nhập khẩu trên cơ sở tham khảo quy định của quốc gia có phương thức quản lý xe cơ giới tương đồng với Việt Nam. 

Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo quy chuẩn sửa đổi) cho biết, quy chuẩn mới đã được điều chỉnh để phù hợp với thực tế tại Việt Nam, cũng như cập nhật lại nội dung liên quan đến khí thải xe ô tô mà quốc tế đã thay đổi.

Đặc biệt là khắc phục những bất cập trong triển khai quy chuẩn hiện nay, giúp tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu ô tô. 

Bảo Linh (t/h)

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích