SAWACO: Công nhận 8 sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ năm 2023

SAWACO: Công nhận 8 sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ năm 2023

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức công nhận 8 sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ năm 2023.

Nhằm phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, tạo môi trường khoa học, thi đua nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy sức sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức công nhận 8 sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ năm 2023.

tm-img-alt
Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, một đơn vị thành viên của SAWACO họp xét công nhân giải pháp sáng kiến năm 2023.

Theo thông tin chia sẻ trên trang wesite chính thức của SAWACO, 8 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật  đó là:

1. Tối ưu hóa vận hành hệ thống bơm nước sạch.
2. Sử dụng cảm biến áp suất để đo chênh áp cho bể lọc.
3. Lắp đặt thiết bị giám sát online chất lượng nước ép bùn tại khu xử lý bùn.
4. Ổn định vận hành van khí nén DN50 và DN80.
5. Nghiên cứu diễn biến rong tảo và đánh giá khả năng xử lý tảo của hệ thống xử lý nước.
6. Thiết kế – thi công lắp đặt đường ống châm phèn dự phòng cho nhà lắng.
7. Kiểm soát lưu lượng phèn tại điểm châm.
8. Cải tiến quy trình pha flo tự động bằng tín hiệu.

Các đề tài đã góp phần nâng cao mức độ an toàn sản xuất nước, nâng cao hiệu quả làm lợi, tiết kiệm điện năng, hóa chất tiêu thụ góp phần giảm chi phí, tăng doanh thu của SAWACO năm 2023.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích