Sau hoãn đóng BHXH Có được đóng tiếp để được nhận lương hưu?

Có được đóng tiếp BHXH cho đủ năm để được nhận lương hưu

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện, người tham gia được chọn phương thức đóng hằng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

 Nếu một cá nhân muốn đóng BHXH cho đủ 20 để đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, cá nhân có thể tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng hằng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần để đủ 20 năm.

Về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, cá nhân đó cần lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nộp cho đại lý thu UBND xã, phường hoặc đại lý thu bưu điện hoặc cơ quan BHXH.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích