Sáp nhập 3 trường thành Trường Đại học Nghệ An

Sáp nhập 3 trường thành Trường Đại học Nghệ An

Tỉnh Nghệ An vừa thống nhất chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa- Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An để thành lập Trường Đại học Nghệ An.

tm-img-alt
Một trong 3 trường nằm trong phương án sáp nhập thành Trường Đại học Nghệ An. Nguồn: internet

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào sáng 2/1, đã thống nhất chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An, với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, đa cấp học. Với tầm nhìn chiến lược về nguồn nhân lực và không gian phát triển đa dạng, cùng với những lợi thế vốn có của tỉnh, Nghệ An có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực và cả nước.

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 cũng thể hiện rõ: Phát triển giáo dục đại học gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các trường đại học ngang tầm khu vực ASEAN: cơ cấu lại các trường đại học, cao đẳng…

Do đó, việc phát triển một trường đại học đa ngành lớn mạnh là một chỉ số rất quan trọng trong phát triển toàn diện và bền vững, góp phần tạo sức hút về các nguồn lực cho phát triển tỉnh Nghệ An. Vì vậy, sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An là rất cần thiết.

Sau khi sáp nhập các trường sẽ tăng cường tự chủ và trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, đầu tư, đào tạo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Củng cố và tập trung nguồn lực phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; cải thiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập.

Đồng thời, tinh giản bộ máy quản lý và nhân sự, tận dụng thế mạnh của các đơn vị tham gia sáp nhập để khai thác tối đa hiệu quả các nguồn lực; góp phần tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực hoạt động của cơ sở giáo dục sau sáp nhập, cải thiện vị thế trong bảng xếp hạng các trường đại học trong nước và khu vực.

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống giáo dục quốc gia; phát triển cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát huy được nội lực để xây dựng trở thành trường đại học trọng điểm, uy tín của Bắc Trung Bộ, Việt Nam và khu vực, phấn đấu đưa các chuyên ngành đào tạo đạt chất lượng kiểm định của ASEAN.

Kết luận nội dung về Dự thảo Đề án Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sáp nhập, qua đó khẳng định việc sáp nhập nhằm để các trường mạnh hơn, giải quyết những khó khăn, bất cập đối với những mô hình đang triển khai. Sau khi thực hiện sáp nhập lại Trường Đại học Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, đa cấp học.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích