Ra mắt nền tảng quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

Đây là nền tảng do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) xây dựng nhằm chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng.

Sự ra đời của nền tảng là bước ngoặt quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số về quản lý và tổ chức thực thi công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng nói chung và bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ nói riêng. Qua đó nhằm từng bước chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.

Ra mắt nền tảng quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khai trương nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ sẽ cung cấp một công cụ quản lý đồng bộ, tập trung trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin từ trung ương đến địa phương.

Mỗi bộ, ngành, địa phương sẽ sử dụng nền tảng để quản lý tổng thể công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi của cơ quan, địa phương.

Nền tảng cung cấp sẵn các hồ sơ mẫu, biểu bảng có sẵn đối với các loại hệ thống thông tin theo cấp độ, hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống thông tin xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ nhanh chóng, dễ dàng. Đồng thời, nền tảng cũng cho phép trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt trên hệ thống hoặc xuất hồ sơ trực tiếp từ hệ thống để xử lý.

Nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ sẽ hỗ trợ việc quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp các biểu đồ thống kê, đo lường trực tuyến theo thời gian thực…

Sau khi nền tảng đi vào hoạt động ổn định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lấy thông tin, dữ liệu từ nền tảng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đánh giá, xếp hạng công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các bộ, ngành, địa phương.

N.Hoa

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích