Ra mắt cuốn sách “Quy hoạch không gian biển – Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững”

Ra mắt cuốn sách “Quy hoạch không gian biển – Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững”

Vân Anh –  Thứ sáu, 23/09/2022 09:27 (GMT+7)

Cuốn sách “Quy hoạch không gian biển – Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” của nhóm tác giả Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành; Giáo sư Fredmund Malik; Tiến sĩ Nam Nguyễn.

Chiều 22/9, tại Đà Nẵng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III ra mắt cuốn sách “Quy hoạch không gian biển – Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” và chuyển giao Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử.

Ra mắt sách về quy hoạch không gian biển
Cuốn sách “Quy hoạch không gian biển – Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” mới ra mắt.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022); 77 năm Ngày truyền thống Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5/12/1945 – 5/12/2022).

Cuốn sách “Quy hoạch không gian biển – Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” của nhóm tác giả Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành; Giáo sư Fredmund Malik; Tiến sĩ Nam Nguyễn.

Sách có cách tiếp cận mới, chủ yếu sử dụng nguồn tư liệu quốc tế, đã phân tích, trình bày ngắn gọn những nội dung cốt yếu xung quanh nội hàm “Quy hoạch không gian biển” để cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng về một vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay.

Cuốn sách lựa chọn mô hình nghiên cứu điển hình – một phương pháp nghiên cứu khoa học đặc trưng của các công trình quốc tế, ở đây là mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ chủ yếu thuộc địa bàn hai địa phương là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, mang đến cho bạn đọc những nhận thức cụ thể, thiết thực.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã thực hiện phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More