Ra mắt Ban chấp hành lâm thời họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định

Ông Trần Mạnh Lưu, Chủ tịch Họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định – Ảnh: Hồ Thanh

Về dự lễ có các vị đại diện Họ Trần Việt Nam; Chủ tịch Họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định Trần Mạnh Lưu; các vị đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, đại diện BCH Họ Trần Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố; các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà quản lý, văn sỹ, trí thức, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu là người họ Trần đang sinh sống, làm việc trong nước và quốc tế; đại diện BCH Họ Trần Việt Nam các huyện trong tỉnh Nam Định; đại biểu một số dòng họ Việt Nam tỉnh Nam Định; lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định đọc diễn văn tại lễ ra mắt BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định – Ảnh: Hồ Thanh

Trong khí thế trang trọng “Hào khí Đông A – Muôn đời tỏa sáng”, ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định đã đọc diễn văn nêu rõ: BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định là một tổ chức xã hội tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, hiệp thương dân chủ, đoàn kết và bình đẳng; hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định và sự quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương. Quy chế tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Họ Trần Việt Nam đã được Đại hội đại biểu Họ Trần Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2023-2028) thông qua ngày 17-11-2023. Tôn chỉ mục đích hoạt động đã được xác định rõ là kết nối dòng họ, tập hợp tất cả những người họ Trần, có chung tâm nguyện, luôn hướng về cội nguồn, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, luôn giữ gìn, phát huy hào khí Đông A, truyền thống lịch sử vẻ vang của Vương triều nhà Trần, tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu về dự lễ ra mắt BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định – Ảnh: Hồ Thanh

Phát biểu tại Lễ ra mắt BCHLT Họ Trần Việt Nam, ông Trần Mạnh Lưu, Chủ tịch Họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang bốn ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Trong đó có 175 năm tồn tại, phát triển của Triều đại thời Trần thế kỷ XIII đã đưa quốc gia Đại Việt trở thành một đất nước phát triển rực rỡ nhất thời bấy giờ. Đương triều qua 14 đời vua Trần kinh đô ở Thăng Long đã chọn Hương Tức Mặc là Tiên miếu, Hành cung, coi như kinh đô thứ hai của Đại Việt. Thiên Trường xưa, tỉnh Nam Định ngày nay, trong đó có thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc là căn cứ địa vững chắc của Vương triều Trần. Đây chính là yếu tố nội sinh quan trọng để con cháu dòng tộc họ Trần sáng tạo ra những giá trị văn hóa, làm giàu thêm truyền thống văn hóa của quê hương đất nước, tiếp tục làm tốt việc tri ân công đức tổ tiên, tạo phúc đức truyền đời.

Ông Trần Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định công bố Quyết định số 01/QĐ-BCH ngày 02-01-2024 của BCH Họ Trần Việt Nam tỉnh Nam Định về việc Công nhận sát nhập BCHLT họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc; chuẩn y BCHLT Họ Trần thành phố Nam Định và 55 chức danh cụ thể – Ảnh: Hồ Thanh

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Diệm, Phó Chủ tịch Thường trực BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định đã thông qua quy chế tổ chức, kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm 2024 của BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định. Trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động đã được thống nhất, đẩy nhanh việc thành lập các Ban liên lạc, BCHLT các phường, xã, thành lập các Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để tiến tới Đại hội nhiệm kỳ I Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định.

 Đại tá Trần Văn Diệm, Phó Chủ tịch Thường trực BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định thông qua quy chế hoạt động của BCHLT Họ Trần Việt Nam thành phố Nam Định.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích