Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua

(Xây dựng) – Tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2024, HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua
HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến xem xét việc thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ảnh minh họa: Hoàng Hà).

Cùng với đó, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét các nội dung như: Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quy định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội…

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố báo cáo xin ý kiến Thành ủy về các nội dung trình tại kỳ họp theo quy chế.

Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, đề nghị UBND Thành phố tuân thủ chặt chẽ các quy trình theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Song song với đó, chỉ đạo và phân công cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và người trình bày tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) của HĐND Thành phố theo quy định; Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức phản biện xã hội đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, HĐND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND và Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phản biện xã hội 3 nội dung đã được thống nhất gồm: Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội để Nghị quyết của HĐND Thành phố phù hợp thực tiễn, đi vào cuộc sống; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích