Quỹ đạo và cường độ bão số 5 rất khó dự báo

Khoảng 23 giờ đêm qua 8/9, bão Côn sơn đã vượt qua đảo Lu-dông (Phi-líp-pin), đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021. Do chịu tác động bởi cơn bão mạnh cũng đang hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương nên bão số 5 rất khó dự báo.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More