Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng

Chiều 28/7/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Các đại biểu Quốc hội thực hiện việc bỏ phiếu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu về bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

quoc hoi phe chuan viec bo nhiem pho thu tuong va cac bo truong

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích