Quảng Trị: Phấn đấu đến năm 2025 có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Tính đến đầu năm 2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

quang tri phan dau den nam 2025 co 4 huyen dat chuan nong thon moi
Đường làng xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng khang trang từ chương trình nông thôn mới.

Cuối năm 2021, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu cụ thể, đó là phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có ít nhất 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới nâng cao, duy trì bền vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tỉnh Quảng Trị đã quán triệt và chỉ đạo các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp quán triệt nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo; Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More