Quảng Trị: Giải pháp nào đẩy nhanh tiến độ Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch?

(Xây dựng) – Đã hết 2/3 thời gian thực hiện thi công, nhưng đến nay Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2 – Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư chỉ đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng xây lắp.

Quảng Trị: Giải pháp nào đẩy nhanh tiến độ Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch?
Hạ tầng bãi tắm cộng đồng Gio Hải đang được xây dựng, thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2 – Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị.

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2 – Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 và Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 với tổng mức đầu tư 258.111 triệu đồng từ nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước, trong đó vốn Ngân sách Trung ương cấp phát: 173.634 triệu đồng; vốn vay lại: 43.415 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 41.062 triệu đồng, thời gian thi công 11 tháng (từ tháng 8/2023 đến tháng 6/2024).

Các nhà thầu đảm nhiệm thi công dự án án nói trên gồm Liên danh Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh – Công ty Cổ phần Thành An – Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 – Công ty Cổ phần xây dựng Tổng hợp Quảng Trị – Công ty Cổ phần Trường Danh, thực hiện thi công gồm 4 hạng mục: Bãi tắm cộng đồng Trung Giang, bãi tắm cộng đồng Gio Hải, bãi tắm Cửa Việt, cảng du lịch Cửa Việt. Đến nay, các nhà thầu thi công đạt 94,365/187,560 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), đạt 50% giá trị hợp đồng xây lắp. Cụ thể, bãi tắm Trung Giang đạt 39,26%; bãi tắm Gio Hải đạt 76,23%; bãi tắm Cửa Việt đạt 60,49%; cảng Du lịch Cửa Việt đạt 48,09%.

Nguyên nhân chậm tiến độ thi công dự án nói trên là do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, cụ thể hạng mục bãi tắm cộng đồng Trung Giang, do công tác lập dự toán hỗ trợ di dời cho 24 hộ kinh doanh chưa hoàn thành nên chưa có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo; hạng mục cảng du lịch Cửa Việt, theo kiến nghị của hai hộ ông Nguyễn Tư và Nguyễn Huy về mức giá tính bồi thường đối với đất nuôi trồng thủy sản thấp, hai hộ này đã kiến nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị, tuy nhiên việc kiến nghị chuyển đổi này không có cơ sở để thực hiện.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật, để có căn cứ triển khai bảo vệ thi công phải tổ chức tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân bị ảnh hưởng 3 lần, nhưng đến nay công tác trên vẫn chưa được thực hiện. Quá trình củng cố hồ sơ pháp lý triển khai bảo vệ thi công mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Trước thực trạng nói trên, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh Quảng Trị, về những giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2 – Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, đó là chỉ đạo UBND huyện Gio Linh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác khảo sát, lập phương án hỗ trợ di dời đối với những hộ bị ảnh hưởng tại xã Trung Giang, trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Việt phối hợp với Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp cần phải bảo vệ thi công đề nghị khẩn trương củng cố hồ sơ pháp lý để triển khai công tác trên…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích