Quảng Trị: Gần 1.153 tỷ đồng đầu tư Dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung

(Xây dựng) – UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư) chuẩn bị triển khai Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà”.

Quảng Trị: Gần 1.153 tỷ đồng đầu tư Dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung
Trung tâm thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị, về việc phê duyệt dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Dự án có tổng mức đầu tư 42,36 triệu EURO, tương đương 1.152.921.431.000 đồng, trong đó vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp là 33,8 triệu Euro tương đương 919,87 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại là 1,50 triệu Euro tương đương 40,82 tỷ đồng, vốn đối ứng 192,23 tỷ đồng tương đương 7,06 triệu Euro. Thời gian thực hiện dự án 4 năm (2024-2027).

Mục tiêu của dự án là phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền Trung theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt. Xây dựng thành phố Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2045.

Thông qua các hạng mục đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

Đồng thời, UBND thành phố Đông Hà cũng đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà (AFD). Theo đó, Ban quản lý dự án AFD có nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực theo quyết định phê duyệt dự án, theo Thỏa ước vay và Thỏa ước viện trợ không hoàn lại đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Cơ quan Phát triển Pháp và các văn bản có liên quan…

Ông Phạm Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Ban quản lý AFD cho biết, hiện tại Ban đã chuẩn bị các thủ tục để triển khai dự án nói trên.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích