Quảng Trị: Đề xuất cho phép chuyển dự án nhiệt điện than sang dự án điện khí LNG

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 đã xác định quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện, cũng như các giải pháp cụ thể để phát triển ngành điện có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả và bền vững, đồng thời, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; các địa phương đã đề xuất bổ sung một số dự án điện, kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Tham gia phát biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng hoan nghênh và đánh giá cao Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII và kế hoạch của Bộ Công Thương về xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tỉnh đã phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép tỉnh chuyển dự án Nhiệt điện than Quảng Trị 1 sang dự án điện khí LNG. Bổ sung điện sinh khối và điện rác vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII để xử lý dứt điểm về vấn đề môi trường…

Được biết, tổng công suất nguồn điện tỉnh Quảng Trị đề xuất bổ sung Quy hoạch điện VIII trên 16.000MW, trong đó: Điện gió trên bờ 4.600MW; điện gió ngoài khơi 2.600MW; điện mặt trời 1.600MW; điện khí LNG 4.500MW; thủy điện tích năng 2.500MW; điện sinh khối, thủy điện, điện rác 210MW.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, việc triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch còn chậm. Do đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương rà soát lại các phương án trong các dự án trọng điểm còn chậm để có tính toán những rủi ro và có phương án dự phòng; các địa phương bám sát các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII, tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích