Quảng Trị: Chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng là sự hun đúc niềm tin với công nhân viên chức người lao động

(Xây dựng) – Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Trị đã hoàn thành tốt các chương trình, Nghị quyết đề ra, đặc biệt đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tạo được niềm tin sắt son với công nhân viên lao động.

Quảng Trị: Chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng là sự hun đúc niềm tin với công nhân viên chức người lao động
Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Tết sum vầy và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc ngành Xây dựng.

Tính đến 31/12/2022, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Quảng Trị có 1.791 người, số lượng đoàn viên công đoàn 1.617 người, chiếm tỷ lệ 90,2% so với tổng số lao động; trong đó đoàn viên nữ 436 người. Trong đó, số đoàn viên công đoàn gồm: Hành chính sự nghiệp 2 đơn vị 55 người; công ty cổ phần 24 đơn vị, có 1.519 ngư¬¬¬ời; công ty TNHH 7 đơn vị với 43 ngư¬¬¬ời tính đến tháng 5/2023 có 32 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng.

Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng khẳng định: Xây dựng và hun đúc niềm tin chính là xây dựng khối đoàn kết, là sức mạnh tổng hợp để cùng với tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Từ phương châm đó, nhiệm kỳ qua Công đoàn ngành Xây dựng đã khắc phục mọi khó khăn, luôn đổi mới phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng tạo được niềm tin sắt son với công nhân viên chức lao động.

Theo đó, các cấp công đoàn thuộc ngành Xây dựng đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần đảm bảo chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp. Công tác tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đoàn viên người lao động được chú trọng như: Triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động… Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động. Tham gia xây dựng thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, các nội quy, quy chế nội bộ khác có liên quan đến người lao động.

Chủ động đề xuất, phối hợp với chuyên môn thực hiện nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia phương án đổi mới doanh nghiệp, sắp xếp lao động và giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Nổi bật nhất trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức người lao động của nhiệm kỳ qua đó là: Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở, chưa có thỏa ước lao động tập thể hoặc thỏa ước hết hạn triển khai thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Nhờ vậy mà đã có 17/17 doanh nghiệp đạt 100% (đối với doanh nghiệp có 10 lao động trở lên) và 2/7 doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có dưới 10 lao động trở lên) đã thương lượng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có các thỏa ước lao động tập thể, có nhiều điều có lợi hơn cho người lao động so với quy định của Luật. Định kỳ, hàng năm các doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể tiến hành rà soát, bổ sung thêm theo hướng ngắn gọn và có lợi hơn cho người lao động, hạn chế việc sao chép luật, đăng ký theo quy định của pháp luật và hướng dẫn công đoàn cơ sở tiến hành đánh giá công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2019 – 2023.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã phối hợp với Ban công tác cơ sở Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị, vận động một số đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trong ngành tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cam kết thực hiện 13 Điều, trong đó, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động… cho người lao động; những doanh nghiệp này còn cam kết thực hiện nhiều điều khoản có lợi cho người lao động hơn so với quy định của pháp luật. Thực hiện Kết luận số 03/KL-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, Công đoàn ngành đã tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng với doanh nghiệp chú trọng quan tâm đến bữa ăn ca cho người lao động tại một số đơn vị, vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ thêm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Một hoạt động không kém phần quan trọng, đó là công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ khác cho người lao động. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã kiểm tra 30 đơn vị. Hầu hết các đơn vị đều chấp hành tốt các chế độ chính sách của người lao động, trả lương trên mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đóng đầy đủ, tiền lương, tiền thưởng trả kịp thời, an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc được bảo đảm…

Ngoài việc chú trọng đến công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức người lao động thì hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán, chăm lo cho đoàn viên người lao động hàng năm và đại dịch Covid-19, trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, trao hơn 1.000 suất quà, trị giá mỗi suất từ 700.000-1.000.000đ cho 1.000 đoàn viên với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng từ nguồn của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp và từ nguồn kinh phí của công đoàn ngành; tổ chức giao lưu văn nghệ và quay số trúng thưởng với hơn 150 suất quà. Nhiều doanh nghiệp kết hợp trao quà cho đoàn viên và người lao động của đơn vị mình, tạo nên sức lan tỏa trong công nhân viên chức lao động toàn ngành. Các công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức chăm lo cho người lao động, gặp mặt trao quà như: Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông: 136 suất với kinh phí 145 triệu đồng; Công ty Cổ phần Gạch ngói hàng năm hỗ trợ các suất quà Tết trị giá 365 triệu đồng… Đặc biệt, từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn, cùng với việc hỗ trợ một phần kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ qua Công đoàn ngành đã xây dựng 11 nhà ở cho 11 đoàn viên gặp khó khăn với tổng trị giá 370 triệu đồng tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Cùng với đó, thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ, của tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 theo Hướng dẫn số 51/HD-LĐLĐ. Các cấp công đoàn trong ngành tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống Covid-19: Tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 với số tiền 50 triệu đồng; ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh phía Nam và ủng hộ con em của quê hương Quảng Trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị phát động, tổng số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức chăm lo, động viên, thăm hỏi đoàn viên, người lao động trong các dịp lễ Tết, nhân Tháng công nhân… cho hơn 800 lượt người với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng…

Chương trình, hành động của nhiệm kỳ (2023 – 2028) của Công đoàn ngành Xây dựng là hướng đến; đổi mới hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; xây dựng giai cấp công nhân, đồng hành cùng doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi toàn ngành”. Từ những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm đúc rút của nhiệm kỳ qua, đặc biệt việc tạo dựng được niềm tin với công nhân viên chức lao động, tin tưởng rằng Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Trị sẽ có những bước đột phá mới trong nhiệm kỳ mới.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More