Quảng Trị: Các khu kinh tế và khu công nghiệp nộp ngân sách Nhà nước 320 tỷ đồng

(Xây dựng) – Dự kiến tổng doanh thu năm 2023 của doanh nghiệp trong các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 9.600 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 320 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 6.700 người, với mức thu nhập bình quân 6,9 triệu đồng/người/tháng.

Quảng Trị: Các khu kinh tế và khu công nghiệp nộp ngân sách Nhà nước 320 tỷ đồng
Ngày 15/12/2023, nhà đầu tư đã làm lễ khởi công Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2023, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có 5 dự án được quyết định chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.451 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 25,33ha.

Điều đáng quan tâm, là 2023 tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có 49 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 154.246 tỷ đồng (có 3 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 54.934 tỷ đồng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 189ha. Trong đó, có 19 dự án đi vào hoạt động với số vốn đăng ký đầu tư 1.150 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 256ha; 30 dự án đang đầu tư xây dựng với số vốn đăng ký đầu tư 150.464 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 2.612ha; 5 dự án đang nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư với số vốn đăng ký 57.196 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 1.205ha.

Đồng thời, nhằm quản lý hoạt động, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các dự án, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra nhiều dự án, cụ thể tại khu công nghiệp Nam Đông Hà đã kiểm tra 7 dự án, Khu công nghiệp Quán Ngang đã kiểm tra 3 dự án; Tại khu Khu kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo kiểm tra 10; Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị kiểm tra 7 dự án.

Qua công tác kiểm tra có 10 dự án đã điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư như, Nhà máy chế biến Titan và sản xuất sản phẩm Zirconium Silicate; cầu cảng Hợp Thịnh, bến cảng tổng hợp Cửa Việt; Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt; Dự án Nhà máy đóng tàu Cửa Việt; Dự án Nhà máy sản xuất gia công nội – ngoại thất AMACONS Quảng Trị; Dự án nhà máy nung kính cường lực, sản xuất kính an toàn PHC; Dự án nhà máy chế biến nông sản Huy Long; Dự án nhà máy may Scavi Huế; Nhà máy chế biến gỗ từ gỗ rừng trồng; Nhà máy sản xuất cáp điện dân dụng Phạm Gia.

Đồng thời, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 2 dự án, gồm Trung tâm mua bán điện cơ AAA của ông Hoàng Văn Cường, Dự án Nhà máy sản xuất dăm gỗ và chế biến lâm đặc sản Shaiyoo AA Quảng Trị tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư tự chấm dứt đầu tư.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích