Quảng Ninh: tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững

Bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều quyết sách và chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đồng bộ.

Tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trong thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên – khoáng sản, nhất là đất đô thị, KKT, KCN, đất lấn biển….

ục tiêu phá1
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra dự án đường nối QL279 với đường tỉnh 342. Ảnh:BQN

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên rà soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật trong lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá tài sản, đấu giá thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi, tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước.

Tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, xác định đúng dự án, đúng đối tượng, đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo cân đối quỹ đất cho phát triển KT-XH; tăng diện tích rừng cảnh quan tại các trung tâm du lịch, dịch vụ; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 55% đến năm 2025, trên 50% đến năm 2030 và nâng cao chất lượng rừng.

Cũng trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, các địa phương cũng xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuẩn bị quỹ đất để bố trí ít nhất 50.000 suất tái định cư trong giai đoạn 2023-2030; chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy hoạch, quản lý sử dụng bền vững không gian biển, đảo theo các vùng bảo vệ – bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển KT-XH; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền, nhất là ở khu vực TP Hạ Long và các huyện Vân Đồn, Hải Hà…. Song song với đó, tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng, quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất hình thành từ các dự án trọng điểm, giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh, như: Đường cao tốc từ cầu Bạch Đằng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả; đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến TX Đông Triều… và hai bên các tuyến đường giao thông quan trọng do cấp huyện đầu tư…

Tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và thủ trưởng cơ quan thanh tra trong công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán, quyết toán… đảm bảo tất cả các kiến nghị trong kết luận thanh tra được theo dõi, đôn đốc, tránh tình trạng bỏ, không thực hiện theo dõi…

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023, thanh tra chuyên đề diện rộng trên địa bàn tỉnh đối với 175 dự án sử dụng đất, mặt nước từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ. Qua đó, đã đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với 69 dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích