Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện thành công kịch bản tăng trưởng năm 2024

(Xây dựng) – Năm 2023 tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh ước đạt 11,03% gấp hơn 2 lần so với trung bình cả nước, đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 toàn quốc (sau Bắc Giang 13,45%, Hậu Giang 12,27%). Tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, Quảng Ninh đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10%.

Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện thành công kịch bản tăng trưởng năm 2024
Tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh năm 2023 ước đạt 11,03% đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, năm 2023 Quảng Ninh hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế – xã hội; giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số ổn định trong 9 năm liên tục (2015 – 2023); GRDP ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng. Trong đó, khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 4,43%, đóng góp 0,21 điểm % trong tổng GRDP; khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 11,47%, đóng góp 5,65 điểm % trong tổng mức tăng chung GRDP; khu vực III (dịch vụ) tăng 12,56%, đóng góp 4,13 điểm % trong tổng mức tăng chung GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,93%, đóng góp 1,04 điểm % trong tổng mức tăng chung GRDP toàn tỉnh.

Quy mô GRDP năm 2023 của Quảng Ninh ước tính đạt 315.000 tỷ đồng, với cơ cấu kinh tế khu vực I chiếm 4,7%; khu vực II chiếm 51,9%; khu vực III chiếm 30,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,7%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tổng vốn thu hút đầu tư ước đạt 5 tỷ USD. Trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt con số kỷ lục từ trước đến nay với trên 3,1 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD.

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020 – 2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc.

Năm 2024, Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10%, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại khu vực công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Theo đó, cả năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10,90%; trong đó giá trị tăng thêm các khu vực kinh tế: Khu vực I: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%; Khu vực II: Công nghiệp – xây dựng tăng 9,83%; Khu vực III: Dịch vụ tăng 14,4%; Thuế sản phẩm tăng 7,98%. Thu ngân sách nhà nước đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nội địa đạt 42.600 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 13.000 tỷ đồng. Tổng khách du lịch đạt 17 triệu lượt; khách quốc tế đạt 3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 39.550 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,488 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 114.625 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ quý I đến quý IV sẽ tăng tương ứng là: 8,47%; 9,15%; 10,86%; 14,08%.

Tỉnh Quảng Ninh xác định rõ, để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10% năm 2024, đòi hỏi sự cố gắng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp, chính sách thúc đẩy mạnh tăng trưởng. Quảng Ninh phân công rõ trách nhiệm của các uỷ viên UBND tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong kịch bản tăng trưởng và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Tỉnh ủy về nhiệm vụ được phân công. Trên hết phải phát huy tối đa hiệu quả mọi nguồn lực, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ và chính quyền các địa phương, các cấp, ngành quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất ngay từ quý I để tạo đà cho các quý tiếp theo.

Trong quý I/2024, Quảng Ninh sẽ tập trung tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu năm, tổ chức hội chợ (Hội chợ hoa xuân, Hội chợ OCOP…), liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông sản, các chương trình kích cầu tiêu dùng. Tỉnh cũng chuẩn bị triển khai tốt các hoạt động du lịch đầu năm, tổ chức hoạt động sự kiện để thu hút khách trong quý I trên toàn địa bàn tỉnh như: Lễ hội đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả), Lễ hội Tiên Công (thị xã Quảng Yên), Lễ hội Yên Tử (thành phố Uông Bí), Lễ hội Xuân Ngọa Vân (thị xã Đông Triều); Lễ hội đền Xã Tắc (thành phố Móng Cái)…

Đối với ngành Nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân 2023-2024 với diện tích gieo trồng hằng năm đạt 31.741,5ha. Chuẩn bị đủ nguồn cung thịt hơi khoảng 23.920 tấn trong quý I, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2024…

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi sát cung – cầu hàng hóa để chủ động có các giải pháp thích ứng, phù hợp, đáp ứng dịp Tết Nguyên đán; tham mưu triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giữ vững vai trò là một trung tâm năng lượng của quốc gia; chủ trì đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; bổ sung dự án Dee Van Electronics Vietnam sản xuất các sản phẩm điện dân dụng tại CCN cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả đi vào hoạt động trong quý I/2024.

Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tham mưu Kế hoạch thu hút vốn FDI đạt 3,0 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách (trong nước) đạt trên 55.000 tỷ đồng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trong năm 2024. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ triển khai các giải pháp để phấn đấu thu hút FDI dự kiến đạt từ 300-500 triệu USD; hỗ trợ các doanh nghiệp để 3 dự án đi vào sản xuất trong quý I theo đúng dự kiến, đóng góp năng lực tăng thêm cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo gồm: Dự án Khuôn lưới pin năng lượng mặt trời; Dự án sản xuất sợi Khánh Nghiệp; Nhà máy sản xuất tấm sàn BBL HOME.

Trong quý I, Quảng Ninh cũng sẽ công bố công khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các dự án đã chậm tiến độ hoàn thành trong năm 2024 như: Tuyến đường nối từ Đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng (nút giao Amata) đến đường tỉnh 338, nút giao Đầm Nhà Mạc… Đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như: Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ ĐT.338 đến TX Đông Triều, Đường dẫn cầu Bến Rừng… Tổ chức Hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh trong tháng 1/2024.

Xác định đầu tư công là trụ cột quan trọng trong tăng trưởng GRDP, nên ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công được giao và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các Chương trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo. Phối hợp với các chủ đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng các dự án khởi công mới đã bố trí vốn đầu năm 2024. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các địa phương và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã bố trí năm 2023, hoàn thành dứt điểm trong quý I/2024.

Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị thi công dồn lực cho chặng cuối để đạt tỷ lệ giải ngân năm 2023 cao nhất, đồng thời đưa ra quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích