Quảng Ngãi: Dự án Kè ở huyện Sơn Hà chuẩn bị nghiệm thu lại phát hiện sai sót trong đấu thầu

(Xây dựng) – Dự án Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Hà do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Thuận Nguyên – Công ty Phú Hưng Gia là đơn vị trúng thầu. Dự án thi công chuẩn bị nghiệm thu thì phát hiện trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã có nhiều thiếu sót.

Quảng Ngãi: Dự án Kè ở huyện Sơn Hà chuẩn bị nghiệm thu lại phát hiện sai sót trong đấu thầu
Dự án Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Hà đã có nhiều sai sót trong quá trình đấu thầu. Dự án đã thi công và chuẩn bị nghiệm thu bàn giao.

Theo Văn phòng UBND huyện Sơn Hà, bà Đinh Thị Trà – Chủ tịch UBND huyện đã có báo cáo liên quan đến gói thầu thi công xây dựng công trình tại Dự án Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Hà. Dự án này có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà. Nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương, bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 đến 2023. Gói thầu Thi công xây dựng công trình, có giá dự toán hơn 21,48 tỷ đồng. Hồ sơ gói thầu được phát hành ngày 2/6/2021 theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 03/2015/TT-BKHDT. Có 3 nhà thầu tham dự, và 2 nhà thầu bị loại tại bước đánh giá về kỹ thuật. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Thuận Nguyên – Công ty Phú Hưng Gia.

Tại gói thầu này có một số tồn tại, thiếu sót. Đó là, gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh nhưng trong Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu lý do việc áp dụng loại hợp đồng này phù hợp hơn hợp đồng trọn gói theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu không ghi cụ thể số ngày là không phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu đưa ra một số tiêu chí chưa phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo và chưa tuân thủ Chỉ thị số 47/CT-Tg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ mời thầu không ghi địa chỉ của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị theo hướng dẫn tại Thông tư số 3/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ mời thầu sửa đổi nội dung quy định đối với từng thành viên liên danh trong yêu cầu về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp là “phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận)” thành “không áp dụng” là không phù hợp với mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 3/2015/TT-BKHĐT. Hồ sơ mời thầu yêu cầu về nhân sự chủ chốt là công nhân kỹ thuật (không phải là nhân sự chủ chốt) là chưa phù hợp theo hướng dẫn mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 3/2015/TT-BKHĐT.

Về đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh của nhà thầu trúng thầu, nhà thầu trúng thầu cung cấp cam kết tín dụng không có nội dung về thời hạn cam kết tín dụng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng mà vẫn được đánh giá là đáp ứng là không phù hợp hướng dẫn tại ghi chú, mẫu số 11 tại mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 3/2015/TT-BKHĐT.

Bà Trà cho hay, UBND huyện Sơn Hà xin tiếp thu và rút kinh nghiệm. Đồng thời, trong thời gian đến, UBND huyện sẽ nghiêm túc tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 8/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Được biết, dự án này chuẩn bị tổ chức nghiệm thu công trình.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích