Quảng Nam: Xem xét công tác tổ chức lập, phê duyệt lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu năm 2023

(Xây dựng) – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở liên quan tổng hợp tình hình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu mới và có ý kiến với các cơ quan Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện để chọn nhà thầu đúng quy định.

Quảng Nam: Xem xét công tác tổ chức lập, phê duyệt lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu năm 2023
Tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) là một trong những hạng mục Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị tỉnh xem xét.

Ngày 9/1, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo số 02/BC-BQL ngày 5/1/2024.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo số 2 ngày 5/1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý tại văn bản nêu trên và rà soát, tổng hợp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương khác của tỉnh (nếu có) về công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu năm 2023; tổng hợp, có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kịp thời triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 5/1, ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có báo cáo về việc triển khai công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu năm 2023 và kiến nghị liên quan.

Ban Quản lý cho biết kể từ ngày 1/1, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành nhưng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vẫn chưa được Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Đồng thời, quy định chuyển tiếp tại khoản 1, Điều 96 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 chưa có quy định chuyển tiếp đối với việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Vì vậy, ngày 27/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn hoàn trả hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với lý do nhận thấy việc thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) các hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu (hồ sơ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tiểu khu I, khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang) không đảm bảo hoàn thành trước ngày Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực.

Đồng thời chưa có quy định chuyển tiếp để có thể thực hiện trong thời điểm hiện nay nên việc thẩm định, phê duyệt trong giai đoạn này có khả năng không đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu mới.

Trong báo cáo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh cho rằng có nhiều dự án do Ban làm chủ đầu tư đã đủ điều kiện để trình phê duyệt (cải tạo, nâng cấp trường THPT Nguyễn Thái Bình; trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình; Cải tạo, nâng cấp trường THPT Tố Hữu, huyện Nam Giang; Cải tạo, nâng cấp trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên; Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam).

Ngoài ra, nhiều dự án phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện để trình phê duyệt (Hạng mục Kè bảo vệ thuộc Dư án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang: Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ; Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nam Giang; Gói thầu mua sắm thiết bị y tế thuộc dự án Đầu tư Xây mới, nâng cấp, mở rộng 5 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam và dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (dự án phải hoàn thành trong năm 2024) làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, tuy nhiên phải dừng và chờ văn bản hướng dẫn thực hiện như ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở liên quan tổng hợp tình hình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu mới và có ý kiến với các cơ quan Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác triển khai dự án đảm bảo tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đặc biệt là 2 dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội phải hoàn thành trong năm 2024.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích