Quảng Nam: Tìm hướng đi cho rác thải nông thôn

(TN&MT) – Việc xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn luôn là vấn đề nóng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Quảng Nam là địa phương có nhiều nỗ lực trong xử lý chất thải rắn nông thôn.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More