Quảng Nam: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Quảng Nam: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Nam đã thảo luận và cơ bản thống nhất với dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị thông qua Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ 5 nguyên tắc sắp xếp; trong đó nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 phải đảm bảo mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023 – 2030. Chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với đó, chú trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp.

tm-img-alt
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13. Ảnh: baoquangnam

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, qua rà soát, đánh giá, đối chiếu quy định hiện hành, trong giai đoạn 2023 – 2025 toàn tỉnh có 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 14 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Về phương án sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đề xuất phương án giữ nguyên huyện Hiệp Đức. Lý do không thể thực hiện sắp sếp huyện Hiệp Đức với các đơn vị hành chính cấp huyện liền kề; địa phương có đặc thù về vị trí địa lý; là vùng đất có bề dày lịch sử, là căn cứ địa cách mạng của Liên khu 5.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đề xuất phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Trong khi đó, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ báo cáo Tỉnh ủy giữ nguyên 4 đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, gồm xã Tam Thanh (TP. Tam Kỳ); xã Cẩm Kim và 2 phường Minh An, Sơn Phong (TP. Hội An).

Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương đề xuất phương án sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể sáp nhập xã Sơn Viên và xã Quế Lộc (Nông Sơn); xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức); xã Duy Thu và xã Duy Tân (Duy Xuyên); xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn (Tiên Phước); phường Phước Hòa và phường An Xuân (Tam Kỳ); thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (Phú Ninh).

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng quán triệt đến các đại biểu Chỉ thị 42 ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

Đồng chí Lê Văn Dũng nói, việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 phải chú ý tính toán, gắn với việc sắp xếp ĐVHC của giai đoạn 2026 – 2030 để không gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo lộ trình, các địa phương phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 trong năm 2024 và hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính của giai đoạn 2026 – 2030 vào năm 2029.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung thực hiện hai việc rất khó, cần làm ngay. Đó là tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng các trụ sở làm việc đối với 3 đơn vị hành chính cấp xã đã sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2030, nhất là đối với cơ sở vật chất của đơn vị hành chính cấp huyện phải sắp xếp.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất sau khi sắp xếp. Thứ hai là việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người không chuyên trách của cấp xã dôi dư bảo đảm quy định.

Tinh thần chỉ đạo thống nhất của Trung ương là không được cắt xén, xé nhỏ đơn vị hành chính để chỉ đạo lắp ghép nhằm đảm bảo được hai tiêu chí dân số và diện tích.

Song Lam (T/h)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích