Quảng Nam: Rà soát hồ sơ các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về rà soát hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng và cấp Giấy chứng nhận tại các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở nhằm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Quảng Nam: Rà soát hồ sơ các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở
Một số dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị vướng mắc trong thời gian qua.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh không phải là dự án phát triển nhà ở như: Căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ… đến nay thủ tục về đất đai chưa đảm bảo, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình gắn liền với đất để hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu giải quyết và cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để thực hiện đảm bảo đúng quy định. Báo cáo kết quả rà soát và đề nghị (nếu có) về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

Các Sở liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở chưa thực hiện đầy đủ, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản để hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp có vướng mắc hoặc quy định của pháp luật còn chưa rõ thì chủ động báo cáo các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích