Quảng Nam: Giải ngân quý I/2024 chỉ đạt 8,9%, các ngành chủ lực vẫn gặp khó khăn

(Xây dựng) – Tính đến hết ngày 26/3/2024, kế hoạch vốn năm 2024, tỉnh Quảng Nam mới giải ngân hơn 629,7 tỷ đồng, đạt 8,9%. Lãnh đạo UBND tỉnh cho hay công nghiệp xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn dù UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất ngay từ đầu năm.

Quảng Nam: Giải ngân quý I/2024 chỉ đạt 8,9%, các ngành chủ lực vẫn gặp khó khăn
Trong quý I/2024, tỉnh Quảng Nam mới giải ngân được 8,9% vốn đầu tư công.

Sáng 2/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh quý I/2024; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2024 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2023, mức tăng trưởng âm này có phần cải thiện hơn so với các quý trước nhưng phục hồi chậm. Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%; VA khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 8,1%; VA khu vực dịch vụ tăng 3,3% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 7,6%.

Công nghiệp xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn mặc dù UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất ngay từ đầu năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp – xây dựng trong quý I giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2023, đã làm giảm 2,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế.

Trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và bổ sung của tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh hơn 7.056,8 tỷ đồng, bằng 82,5% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, ngân sách Trung ương 2.194,9 tỷ đồng và ngân sách địa phương 4.861,9 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ chi tiết cho các ngành và các địa phương 6.394,6 tỷ đồng, đạt 90,6%; trong đó, ngân sách Trung ương 2.088 tỷ đồng, đạt 95,1%; ngân sách tỉnh 4.306,5 tỷ đồng, đạt 88,6%; kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ là 662,2 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương là 106,9 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 555,3 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 26/3/2024, kế hoạch vốn năm 2024 giải ngân hơn 629,7 tỷ đồng, đạt 8,9%; cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Các ngành, địa phương hiện đang tập trung rà soát, tổng hợp kế hoạch vốn năm 2023 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) không giải ngân hết trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích