Quảng Nam đề ra kế hoạch xây dựng 19.600 căn nhà ở xã hội

Quảng Nam đề ra kế hoạch xây dựng 19.600 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam đã đề ra mục tiêu xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, đồng thời tập trung xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân trong khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn, vừa phát động kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Quảng Nam đã đề ra mục tiêu đầu tư và xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra và lựa chọn các quỹ đất thích hợp để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Các vị trí thuận lợi và có thể triển khai ngay hồ sơ và thủ tục sẽ được ưu tiên xem xét, đồng thời tổ chức quy trình chọn nhà đầu tư để bắt đầu triển khai dự án.

Đối với các quỹ đất dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đã giải phóng mặt bằng và đã có đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ chuyển giao lại quyền quản lý cho địa phương. Quá trình lập và phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sẽ được triển khai ngay, cùng với việc tổ chức thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội trong năm 2023.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Đối với các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại chưa thực hiện xong giải phóng mặt bằng mà chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện: yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với địa phương giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án.

Về giải pháp thực hiện, tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các quỹ đất đã được bố trí để phát triển, đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chặt chẽ năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển, đầu tư nhà ở xã hội, đảm bảo đủ điều kiện chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án.  

Tỉnh Quảng Nam cũng sẽ khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở bình dân cho thuê để tăng cung – cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập trung bình thấp. Bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện các Đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích