Quảng Nam đặt mục tiêu 100% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đảm bảo theo quy định

Quảng Nam đặt mục tiêu 100% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đảm bảo theo quy định

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 ngày 3/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tài nguyên biển và hải đảo của tỉnh được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển, nhất là các lĩnh vực kinh tế biển chủ lực theo thứ tự ưu tiên.

Phấn đấu đến năm 2030 có 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị, rác thải nhựa tại các bãi biển, khu du lịch biển, khu bảo tồn biển và 85% tổng lượng chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo theo quy định. 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn vùng biển, đảo được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường…

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp: Quy hoạch và thực hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường, hạn chế các dự án sản xuất gia công; khuyến khích các dự án ứng dụng thiết bị và công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và xuất khẩu; thay đổi định hướng bố trí các ngành phù hợp với việc phân bố dân cư, sử dụng lao động. Khuyến khích đầu tư theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Phát triển ngành thủy sản toàn diện trên các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần thủy sản theo hướng hiệu quả, hiện đại, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên biển. Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nuôi biển đạt 540ha; thể tích lồng nuôi 400.000m3; sản lượng nuôi biển đạt 7.050 tấn.

Về tổ chức thưc hiện, UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển và các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến, triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung của kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển. Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích