Quảng Nam: Chấp thuận dự án nhà máy gạch tuynel công nghệ cao 75 tỷ đồng

(Xây dựng) – Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Đông Giang được chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao. Dự án có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, quy mô 30.021m2, công suất thiết kế sản xuất gạch tuynel 39 triệu viên/năm.

Quảng Nam: Chấp thuận dự án nhà máy gạch tuynel công nghệ cao 75 tỷ đồng
UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận dự án nhà máy gạch tuynel tổng vốn 75 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Đông Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định số 335 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Đông Giang; trụ sở tại thôn Đha Mi, xã Ba, huyện Đông Giang.

Công ty này được chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao. Dự án có quy mô 30.021m2, công suất thiết kế sản xuất gạch tuynel 39 triệu viên/năm.

Các hạng mục công trình gồm: Nhà xưởng sản xuất, nhà kho chứa nguyên liệu, nhà ăn, nhà nghỉ ca, khu vệ sinh, khu nhà văn phòng, nhà xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, khu vực chứa gạch thành phẩm, giao thông, sân bãi, cây xanh và các hạng mục công trình hạ tầng, phụ trợ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 75 tỷ đồng; trong đó vốn của nhà đầu tư 20 tỷ; vốn huy động 55 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh Quảng Nam cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024: Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2026: Thực hiện các thủ tục về môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan; triển khai xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa dự án vào hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Đông Giang có trách nhiệm thực hiện đúng quyết định này, các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án. Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường, đảm bảo công nghệ sản xuất theo quy định của pháp luật thì dự án mới được đi vào hoạt động.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án; phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020.

Thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Chỉ triển khai thi công xây dựng công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị sau khi Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy mô, công suất của dự án phù hợp với Đề án được phê duyệt. Thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại Văn bản số 05/BC-CNĐG ngày 02/01/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Đông Giang.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế theo quy định. Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Đông Giang không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành, UBND huyện Đông Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích