Quảng Bình: Thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030

(Xây dựng) – Chiều 26/7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Bình thứ 18 đã biểu quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

quang binh thong qua quy hoach tinh thoi ky 2021 2030
HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Quảng Bình có 7 phần, gồm: Quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình; phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện đặc thù của tỉnh; thực trạng phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện quy hoạch, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung vào năm 2030.

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 sẽ mở ra nhiều cơ hội, động lực mới để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình xác định 4 ngành trụ cột là: Phát triển du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế biển; 3 đột phá chiến lược là đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh cũng xác định 2 trung tâm động lực tăng trưởng, 3 hành lang kinh tế và 3 trung tâm đô thị, liên vùng gồm: Trung tâm đô thị Đồng Hới và vùng phụ cận, trong đó Đồng Hới là hạt nhân và các đô thị vệ tinh là Quán Hàu, Hoàn Lão, Việt Trung, Dinh Mười.

Trung tâm đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Ba Đồn gắn với huyện lỵ mới Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, Tiến Hóa. Trung tâm đô thị phía Nam với hạt nhân là thị trấn Kiến Giang và các đô thị vệ tinh gồm Lệ Ninh và Áng Sơn.

Về phương án tổ chức đô thị và nông thôn, đến năm 2030, Quảng Bình dự kiến có 14 đô thị, bao gồm 1 đô thị loại II (thành phố Đồng Hới), 1 đô thị loại III (thị xã Ba Đồn), 2 đô thị loại IV (thị xã Hoàn Lão, Kiến Giang), 10 đô thị loại V (thị trấn Đồng Lê, Quy Đạt, Quán Hàu, Phong Nha, Nông trường Việt Trung, Nông trường Lệ Ninh) và 4 đô thị xây dựng mới (đô thị Hòn La, Quảng Phương, Tiến Hóa, Dinh Mười).

Hình thành các khu dân cư tập trung quy mô vừa và lớn kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông cấp tỉnh, huyện và liên huyện; kết nối giao thương với các tuyến liên xã, liên vùng. Các khu vực dự kiến phát triển nhà ở tại khu vực đô thị đảm bảo đồng bộ với các khu vực phát triển hệ thống hạ tầng theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Tập trung cao cho phát triển các khu dân cư tại các địa phương gần khu công nghiệp.

Trước đó, ngày 12/01/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, ủy viên phản biện, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đưa ra hơn 15 ý kiến góp ý, đánh giá rất cao bản quy hoạch của tỉnh Quảng Bình có chiều sâu, phương pháp tiếp cận khoa học, hiện đại; số liệu minh chứng đầy đủ, phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đưa ra kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới; thể hiện khát vọng phát triển của địa phương.

Tỉnh Quảng Bình đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và giải trình xác đáng đối với ý kiến đóng góp trước đó của các đơn vị, bộ, ngành nên 100% thành viên đã nhất trí thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

quang binh thong qua quy hoach tinh thoi ky 2021 2030
Mô hình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

Ngày 14/02/2022, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh đã ban hành Báo cáo thẩm định số 868/BC-HĐTĐ về Quy hoạch tỉnh nhằm tổng hợp ý kiến chính của các Bộ, ngành, thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia và 4 thành viên phản biện cũng như kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Việc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 18 biểu quyết thông qua Nghị quyết quy hoạch tỉnh Quảng Bình, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ góp phần hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch này trong thời gian tới. Khi quy hoạch này được phê duyệt sẽ là “xương sống” để tổ chức triển khai thực hiện các phương án phát triển trong thời gian dài với kỳ vọng rất lớn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích