Quảng Bình: Tập trung hoàn thiện báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

(Xây dựng) – Dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được gửi để lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh trong vùng, liền kề và nhận được góp ý của 17/20 bộ, cơ quan ngang bộ và 5/5 tỉnh trong vùng.

quang binh tap trung hoan thien bao cao quy hoach tinh thoi ky 2021 2030
Hội nghị cho ý kiến về dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đang yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguyên tắc lập quy hoạch của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 là phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong 10 năm tới; Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của cả nước, chiến lược quốc gia về “tăng trưởng xanh” và phát triển bền vững.

Dự tính sẽ có khoảng 55 nội dung được nghiên cứu xây dựng đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Trong đó, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tại các huyện, thành phố thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ do từng địa phương thực hiện.

Ông Đoàn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Việc hoàn tất Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt phải hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021. Do đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, phải tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các nội dung thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương phụ trách.

Tại Hội nghị cho ý kiến về dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh diễn ra vào cuối tháng 7/2021, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhất là đối với định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025.

Quá trình thực hiện quy hoạch phải mang tính chất định hướng phát triển, tổng quát, không đi vào chi tiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định các dự án trong tương lai.

Các sở, ngành phối hợp, trao đổi thường xuyên với các bộ, ngành Trung ương để kịp thời cập nhật các yêu cầu, hướng dẫn chuyên ngành và các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp các nội dung, sớm hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến, và cố gắng cuối tháng 8/2021 sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo, hệ thống bản đồ và các hồ sơ khác để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên nắm bắt tình hình, tranh thủ sự hướng dẫn góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

quang binh tap trung hoan thien bao cao quy hoach tinh thoi ky 2021 2030
Quy hoạch phát triển các khu đô thị hợp lý để thu hút được dân cư và làn sóng đầu tư.

Được biết, Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Công ty McKinsey & Company Việt Nam là đơn vị tư vấn, triển khai từ năm 2017. Quá trình thực hiện, do không bảo đảm tiến độ và yêu cầu nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và đơn vị tư vấn đã ký hợp đồng điều chỉnh.

Do đó, việc thực hiện quy hoạch gặp nhiều khó khăn về khung pháp lý; đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch; dự toán kinh phí; cách thức, mức độ tích hợp vào quy hoạch tỉnh… Cùng đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng tác động đến tiến độ thực hiện.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích