Quảng Bình: Rà soát công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

(Xây dựng) – Để thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công các dự án trọng điểm của Trung ương và địa phương trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các công tác liên quan đến GPMB, đặc biệt là xác định nguồn gốc đất, tài sản, tránh trường hợp xảy ra tồn tại.

Quảng Bình: Rà soát công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Nhiều dự án trọng điểm thi công tại Quảng Bình đang gấp rút hoàn thành.

Quảng Bình hiện đang triển khai xây dựng nhiều công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải của Trung ương và địa phương, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là rất quan trọng cho việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc từ sớm với quyết tâm cao nhằm hoàn thành các mốc tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Tỉnh uỷ.

Do vậy, ngày 8/01/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 23/UBND-KT yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố (chủ đầu tư tiểu dự án GPMB) chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát các công tác liên quan đến GPMB, đặc biệt là xác định nguồn gốc đất, tài sản, tránh trường hợp xảy ra tồn tại, bất cập trong quá trình đền bù.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố (chủ đầu tư tiểu dự án GPMB): Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng như: Trích đo, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, quy chủ, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt là công tác xác định nguồn gốc đất, tài sản để quy chủ chính xác; tránh trường hợp xảy ra các tồn tại, bất cập trong quá trình đền bù như tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn.

Rà soát các trình tự, thủ tục xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đảm bảo tuân thủ theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và các quy định liên quan về đấu thầu, chỉ định thầu xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cho người dân sớm có đất để xây dựng nhà ở.

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Quản lý dự án 6, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án xây dựng công trình) tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác GPMB, kịp thời phản ánh các bất cập sai khác trong thực hiện công tác GPMB tại các địa phương (nếu có).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo công tác GPMB đạt yêu cầu đề ra.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích