Quản lý hóa chất trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quản lý hóa chất trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký ban hành Kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 – 2030.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao năng lực, nhận thức trong việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (gọi tắt là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn).

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu năm 2024, 50% các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí cho đơn vị y tế để triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; 80% các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tham gia các hội thảo, tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng… Năm 2030, 100% các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí cho đơn vị y tế để triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng.

Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra các giải pháp gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn thuộc diện quản lý Nhà nước về an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường để tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn trong hoạt động hóa chất, chế phẩm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp quản lý an toàn hóa chất, chế phẩm, tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác quản lý hóa chất, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý về an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Tổ chức tập huấn cho các đơn vị sản xuất, mua bán, sử dụng về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; cách thức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra đối với quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn cho cán bộ thực hiện công tác thanh tra tại Sở Y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (tranh gấp, áp phích, phóng sự ngắn, chương trình truyền hình trực tuyến, thông điệp, bài viết…) về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất, chế phẩm.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hoặc các chiến dịch truyền thông liên quan cho cán bộ y tế và cộng đồng. Xây dựng các tài liệu, tờ rơi… về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn và cung cấp cho các cơ sở y tế, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng trong các sự kiện liên quan. Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; tập huấn cho các đơn vị về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn tại các đơn vị, địa phương. Tổ chức hoặc phối hợp tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất.

Triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Kiểm soát các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn lưu hành trên thị trường nhưng không sử dụng đúng với mục đích đã được cấp phép lưu hành.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích