Quản lý chặt chẽ, không để vi phạm trong cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ TT&TT, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng còn những vi phạm chủ yếu sau: Không thực hiện quy định đối với việc hiển thị kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi (18+) đối với trò chơi điện tử G1(trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp); tự ý thay đổi tên trò chơi, cập nhật, nâng cấp phiên bản mới so với Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đã được cấp.

Ví dụ điển hình, vào tháng 12 năm 2023, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP VNG do không tuân thủ nội dung kịch bản đã được phê duyệt trong việc cung cấp dịch vụ 6 trò chơi điện tử G1.

Việc các doanh nghiệp không thực hiện sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 cũng như không phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi là hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Kết quả thanh tra và kiểm tra cũng đã chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân của các vi phạm trên là do các doanh nghiệp chủ yếu phát hành các sản phẩm trò chơi trên nền tảng điện thoại thông minh (mobi game), với vòng đời ngắn và phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới để phù hợp với các cập nhật của hệ điều hành.

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ TT&TT nhấn mạnh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cần chú ý thực hiện trách nhiệm của mình. Cụ thể, doanh nghiệp cần thực hiện việc hiển thị kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi (18+); thay đổi tên trò chơi điện tử, cập nhật, nâng cấp phiên bản mới có thay đổi, bổ sung nội dung, kịch bản trò chơi so với phiên bản đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản phải thực hiện đúng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 31a và điểm a,b Khoản 1 Điều 32i Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 được bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ TT&TT đã kiến nghị Bộ TT&TT khi xây dựng các quy định về việc báo cáo cập nhật phiên bản nên quy định theo hướng để doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo theo từng giai đoạn (theo quý, tháng) cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Duy Trinh (t/h)

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích