PV GAS quan tâm chăm lo, phát triển nguồn nhân lực

Chăm lo tốt cho người lao động

Hiện nay, PV GAS đang có hơn 4.200 CBCNV-NLĐ với trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm gần 70%. Trong đó, lao động nam chiếm 78%, lao động nữ chiếm 22%. PV GAS luôn nỗ lực đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV-NLĐ. 

PV GAS đang thực hiện nhiều nội dung, chế độ chính sách tốt; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tư vấn sức khoẻ cho CBCVN-NLĐ, khám và kiểm soát bệnh nghề nghiệp; tổ chức các bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm…

CBCNV-NLĐ tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ.

PV GAS luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, vững mạnh. Các hoạt động gắn kết tập thể, chương trình teambuilding, phát động các phong trào thi đua, an sinh xã hội cũng thường xuyên được tổ chức với mong muốn nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBCNV. 

Môi trường làm việc luôn được quan tâm đảm bảo và không ngừng cải thiện. Toàn PV GAS nghiêm túc triển khai chương trình 5S giúp cho môi trường làm việc được cải tiến, trở nên xanh, sạch, đẹp, chuyên nghiệp, an toàn, góp phần tăng năng suất lao động. Định kỳ hàng quý, PV GAS và các đơn vị tổ chức khảo sát vệ sinh lao động và giám sát môi trường, đảm bảo điều kiện an toàn cho nơi làm việc.

Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Cùng với việc chăm lo cho CBCNV-NLĐ về đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc, PV GAS luôn chú trọng đào tạo, trong năm 2023, PV GAS đã triển khai 400 khóa đào tạo cho 12.200 lượt người, bằng 123% kế hoạch với chi phí đào tạo ước đạt trên 30 tỷ đồng. PV GAS tập trung tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật chuyên sâu theo lộ trình đào tạo dài hạn, hướng tới thị trường, khách hàng và thay đổi tư duy của CBCNV về dịch vụ, phục vụ khách hàng; đào tạo cho lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung theo định hướng của Tập đoàn; đào tạo chuẩn bị cho việc tiếp nhận các dự án mới, chế biến sâu để gia tăng chuỗi giá trị khí và chiến lược chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số của PV GAS. 

Công tác đào tạo, phát triển nhân lực tại PV GAS. 

Ngoài ra, phong trào sáng kiến, sáng tạo cũng được quan tâm và nỗ lực triển khai. Năm 2023, toàn PV GAS đã đề xuất 330 ý tưởng, giải pháp và được tiếp nhận, đánh giá, cũng như hỗ trợ triển khai áp dụng vào thực tế, đóng góp tích cực vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Bước sang năm 2024, dự báo PV GAS sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Ban lãnh đạo PV GAS kêu gọi toàn thể CBCNV đoàn kết, đồng lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, thông qua đó duy trì, ổn định việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích