Phú Yên: Xuân Bình – Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(Xây dựng) – Nhờ sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ góp sức của nhân dân, Xuân Bình là xã đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo đà phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phú Yên: Xuân Bình - Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
UBND thị xã Sông Cầu vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên công nhận xã Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

UBND thị xã Sông Cầu vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên công nhận xã Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Có được kết quả này là nhờ sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã Xuân Bình, đặc biệt là sự ủng hộ, góp sức của người dân, tạo đà cho địa phương phát triển kinh tế – xã hội.

Xuân Bình là xã nằm phía Bắc của thị xã Sông Cầu, cách trung tâm thị xã Sông Cầu khoảng 23km, tổng diện tích tự nhiên 5.120ha, có 5 thôn với 9.005 nhân khẩu. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, qua 3 năm từ khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Bình tiếp tục duy trì và quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Xuân Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ, là địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát huy truyền thống của địa phương, trong nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Bình có nhiều cố gắng và đạt được nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phú Yên: Xuân Bình - Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Bình có nhiều cố gắng và đạt được nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Bình không ngừng nỗ lực, tích cực chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Xuân Bình đạt những kết quả đáng ghi nhận, kinh tế – xã hội của xã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hiện 100% tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đều được bê tông hóa, có hệ thống đèn chiếu sáng và trồng cây xanh, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,94%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,79 triệu đồng/người/năm.

Phú Yên: Xuân Bình - Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Xã Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng về những kết quả đạt được trong hành trình về đích nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình Trương Ngọc Lâm cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là mục tiêu lớn tác động trực tiếp trên mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội của người dân, vì vậy phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu của nông thôn mới là để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng bộ theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Xác định nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, là người thụ hưởng thành quả để từ đó nâng cao niềm tin, tích cực, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện làm tốt việc dân chủ, công khai, minh bạch “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Phú Yên: Xuân Bình - Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Diện mạo nông thôn ở Xuân Bình có nhiều khởi sắc.

Ông Trương Ngọc Lâm chia sẻ thêm: Xây dựng nông thôn mới phải trên cơ sở kế thừa, giữ gìn, phát huy và phát triển bền vững những giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương. Đây là tiền đề để phát triển nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Phải xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, động viên tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, khơi dậy tính tự lực tự cường, chủ động tích cực của người dân, đa dạng hóa nguồn lực.

Phú Yên: Xuân Bình - Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Những sản phẩm OCOP của xã Xuân Bình.

Ông Trương Ngọc Lâm bày tỏ: Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu không có điểm kết thúc. Trong thời gian tới, xã Xuân Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của dân cư nông thôn.

Phú Yên: Xuân Bình - Địa phương đầu tiên của thị xã Sông Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Xã Xuân Bình xây dựng thôn Tuyết Diêm là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia sẻ niềm vui với xã Xuân Bình, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy cho biết: Xuân Bình là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao dựa trên bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới nâng cao giai đoạn mới 2021-2025 theo Quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thị xã Sông Cầu vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên công nhận xã Xuân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên tặng 200 triệu đồng, UBND thị xã Sông Cầu tặng 100 triệu đồng cho xã Xuân Bình để thực hiện công trình phúc lợi và biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Xuân Bình.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích