Phú Yên: Tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo vừa có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục quy định để đưa các mỏ trúng đấu giá đi vào khai thác, nhằm tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình.

Phú Yên: Tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình
Phú Yên tăng cường công tác quản lý khoáng sản.

Thời gian qua, các sở, ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thủ tục để đưa các mỏ trúng đấu giá và được lựa chọn ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào khai thác; phối hợp thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lý, kê khai giá vật liệu xây dựng thông thường.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản được đẩy mạnh, từ năm 2020 đến nay đã tổ chức 10 đợt đấu giá và đã đấu giá thành công 41 mỏ khoáng sản (gồm: 13 mỏ cát, 10 mỏ đá, 4 mỏ đất sét và 14 mỏ đất san lấp). Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục để đưa các mỏ trúng đấu giá vào khai thác còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên: Tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục quy định để đưa các mỏ trúng đấu giá đi vào khai thác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý khoáng sản; phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục quy định để đưa các mỏ trúng đấu giá đi vào khai thác, nhằm tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản HQ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Sơn Đông thực hiện hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định pháp luật, đảm bảo trong quý I/2024 đưa 2 mỏ đất san lấp thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa đi vào hoạt động khai thác.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát lại Danh mục các điểm mỏ đã được công nhận kết quả đấu giá và có kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò ở khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản đang triển khai hoàn tất các thủ tục. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường năm 2024 theo quy định.

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu bổ sung vào Danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định, ưu tiên lựa chọn điểm mỏ (nhất là mỏ cát) có vị trí, đường vận chuyển thuận lợi phục vụ thi công các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản các mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực thì khẩn trương rà soát, phối hợp tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu khai thác, bổ sung danh mục công trình cụ thể các mỏ cung cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Tổ công tác liên ngành 1476 thường xuyên, tăng cường kiểm tra việc mua bán, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (nhất là cát) qua đơn vị trung gian các chủ mỏ được cấp phép theo Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Phú Yên: Tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình
Phú Yên thực hiện công tác quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát các yếu tố cấu thành giá vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất, đá), kịp thời phát hiện các bất cập để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Đối với các điểm mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường đang ở bước thẩm định chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư các phương án tập kết, vận chuyển đảm bảo thuận lợi phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường, trường hợp phát hiện chủ đất có hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để đề xuất đưa điểm mỏ ra khỏi quy hoạch khoáng sản. Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các điểm mỏ đã được UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ. Nghiên cứu thực hiện đầy đủ đúng quy định việc bố trí, quản lý, sử dụng mặt bằng phục vụ tập kết khoáng sản sau khai thác của các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích