Phú Yên: Quản lý, khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn

(Xây dựng) – UBND thành phố Tuy Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án quản lý, khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn và công trình Đài tưởng niệm núi Nhạn.

Phú Yên: Quản lý, khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn
Di tích Tháp Nhạn là di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố Tuy Hòa.

Di tích Tháp Nhạn là di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố Tuy Hòa, vùng đất Phú Yên nói riêng cũng như nghệ thuật tiêu biểu của nền văn hóa miền Trung nói chung. Di tích này là biểu tượng của nền văn hóa Chămpa ở Phú Yên. Một trong những địa điểm tham quan về đời sống vật chất tinh thần, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch và sự giao thoa giữa các nền văn hóa của người Chăm trong tiến trình lịch sử tại thành phố Tuy Hòa.

Công trình Đài tưởng niệm núi Nhạn nằm trên núi Nhạn thuộc phường 1, thành phố Tuy Hòa. Đây là công trình nhằm tôn vinh những người con sinh ra trên vùng đất Phú Yên và nhiều người con sinh ra ở các vùng quê khác trên mọi miền đất nước đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Phú Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tháp Nhạn là một trong những điểm thu hút khách tham quan du lịch, mỗi năm có hàng vạn người đến tham quan di tích này góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế xã hội của thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung. Hệ thống di tích là một bộ phận cấu thành của di sản văn hóa, là tài sản vô giá của nhân loại để lại cho thế hệ mai sau về giá trị và bản chất văn hóa dân tộc. Do vậy, việc quản lý giá trị các di tích là một vấn đề quan trọng cần thiết.

Phú Yên: Quản lý, khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn
Công trình Đài tưởng niệm núi Nhạn.

Nâng cao công tác quản lý và khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn và Đài tưởng niệm núi Nhạn có hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch và hình thành các khu gian hàng kinh doanh các mặt hàng lưu niệm, sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú tại thành phố Tuy Hòa. Thu hút sự quan tâm hợp tác, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch từ các phía doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kết nối cùng du lịch cộng đồng tại những địa phương khác trong tỉnh. Phương án bảo tồn quản lý và khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, đặc trưng của du lịch thành phố Tuy Hòa.

Theo đó, việc quản lý, bảo vệ di tích bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành; phát huy giá trị của các di tích nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc; đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đất đai thuộc di tích phải được quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai; nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, lấn, chiếm, mua bán, chuyển nhượng, hủy hoại đất đai thuộc di tích đã được khoanh vùng xếp hạng.

UBND thành phố Tuy Hòa thành lập tổ quản lý, bảo vệ và khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn và công trình Đài tưởng niệm núi Nhạn thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể Thao và Thông tin thành phố. Đồng thời có kế hoạch đầu tư lại cơ sở hạ tầng, tạo cơ chế chính sách hợp lý nhằm kêu gọi các nhà đầu tư lớn trong hoạt động khai thác phát triển du lịch; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến đầu tư các dịch vụ; tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp cho hệ thống di tích quốc gia và di sản văn hóa để bảo tồn, gắn kết với khai thác phục vụ phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa của thành phố.

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; đổi mới công tác quản lý phát triển du lịch – dịch vụ chất lượng cao; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng hướng dẫn về tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tín ngưỡng tại di tích bảo đảm quy định của pháp luật, văn minh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng các sản phẩm du lịch từ các lễ hội truyền thống. Tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia làm du lịch và nâng cao thu nhập từ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Phú Yên: Quản lý, khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn
Cổng vào di tích Tháp Nhạn.

Thực hiện Phương án quản lý và khai thác di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn và công trình Đài tưởng niệm núi Nhạn là tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, hình thành mô hình để phát triển những sản phẩn du lịch, tôn tạo những giá trị văn hóa, lịch sử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo vệ sinh môi trường và thu hút được các doanh nghiệp đầu tư các mặt hàng liên quan đến du lịch như đặc sản, hàng lưu niệm. Chú trọng việc trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp tại di tích; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch với mục tiêu đưa di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn trở thành một điểm đến hấp dẫn, độc đáo, tiềm năng du lịch của khu vực miền Trung thu hút du khách trong và ngoài nước đến Tháp Nhạn nói riêng và thành phố Tuy Hòa nói chung.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích