Phú Yên: Ngành Xây dựng định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

(Xây dựng) – Năm 2024 được xác định là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch 05 giai đoạn 2020-2025, ngành Xây dựng tập trung 9 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên đề ra.

Phú Yên: Ngành Xây dựng định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Phú Yên thực hiện tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 38,5%.

Giá trị sản xuất ngành Xây dựng tăng cao

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngành Xây dựng đã đạt được những nhiệm vụ nhất định như: Giá trị sản xuất ngành Xây dựng tăng cao (tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, do tỉnh Phú Yên đang triển khai thi công các công trình trọng điểm và dự án xây dựng công trình Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025); tình hình vi phạm trật tự xây dựng giảm 2,74% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh ước năm 2023, theo giá so sánh là 10.398,28 tỷ đồng (tăng 46%). Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung năm 2023 ước đạt khoảng 93% (đạt theo chỉ tiêu đăng ký). Tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 38,5%, dự ước đến năm 2025 sẽ đạt trên 45% theo chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị khoảng 47,3% (bằng với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị khoảng 26,4% (bằng với cùng kỳ năm 2022).

Trong năm 2023, Sở Xây dựng thẩm định 3 nhiệm vụ quy hoạch, 8 đồ án quy hoạch, 1 quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa; triển khai lập 3 đồ án quy hoạch chung, 1 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu theo phân cấp; ngoài ra góp ý thẩm định 30 nhiệm vụ quy hoạch, góp ý thẩm định 23 đồ án quy hoạch, thẩm định chủ trương đầu tư 71 dự án. Các địa phương triển khai lập thẩm định 5 nhiệm vụ quy hoạch, 2 đồ án quy hoạch chung đô thị; triển khai lập 40 quy hoạch chi tiết, 8 quy hoạch phân khu; 14 quy hoạch chung các xã theo phân cấp.

Trên địa bàn tỉnh cấp 1.398 giấy phép xây dựng các loại với tổng diện tích sàn là 295.366,71m2; trong đó, Sở Xây dựng cấp 8 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 90.940m2, các địa phương cấp 1.374 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, 16 công trình theo tuyến, tôn giáo với tổng diện tích sàn 204.426,71m2, nhiều nhất là thành phố Tuy Hòa (531 hồ sơ giấy phép), Sông Cầu (346 giấy phép); Phú Hòa (29 giấy phép).

Phú Yên: Ngành Xây dựng định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Giá trị sản xuất ngành Xây dựng tăng cao do tỉnh Phú Yên triển khai thi công các công trình trọng điểm và dự án xây dựng công trình Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên thực hiện thẩm định 424 hồ sơ dự án, với tổng giá trị 9.996,3 tỷ đồng; trong đó, Sở Xây dựng thẩm định 59 hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng với giá trị 6.236,5 tỷ đồng; địa phương thẩm định 314 hồ sơ dự án các loại, với giá trị 1.807 tỷ đồng; các Sở chuyên ngành thẩm định 51 hồ sơ dự án, với giá trị 1.952,8 tỷ đồng.

Ngành Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại 386 công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (tăng 39,35%, tăng 109 công trình so với năm 2022). Qua kiểm tra, các công trình cơ bản đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023.

Tham mưu UBND tỉnh Phú Yên tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và bất động sản theo Công điện số 194, ngày 1/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý đối với 6 công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sử dụng đất san nền có nguồn gốc không hợp . pháp. Tham gia ý kiến thẩm định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư 38 dự án khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngành Xây dựng tổ chức 34 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản; công tác quản lý chất lượng công trình. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính 5 tổ chức, với tổng số tiền là 365 triệu đồng. Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 386,882 triệu đồng theo kết luận thanh tra.

Trong năm 2023, toàn tỉnh Phú Yên kiểm tra 1.994/2.279 công trình đang triển khai xây dựng, phát hiện 33 trường hợp vi phạm (không phép 13 trường hợp, sai phép 20 trường hợp), chiếm tỷ lệ 1,65% trên tổng số công trình đã kiểm tra, giảm 2,74% so với cùng kỳ năm trước (4,39%), đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 948 triệu đồng, theo đó có 25/33 trường hợp đã nộp phạt, với số tiền 668 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,7%.

Triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2024 được xác định là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch 05 giai đoạn 2020-2025, ngành Xây dựng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên đề ra: Tập trung rà soát đánh giá có giải pháp để thực hiện quyết liệt, đạt kết quả cao nhất đối với 2 chỉ tiêu kinh tế – xã hội ngành Xây dựng là tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 95%

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật của ngành, liên quan đến công tác quản lý đầu tư, vật liệu xây dựng và nhà ở thị trường bất động sản theo các Quyết định đã được UBND tỉnh Phú Yên ban hành. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành Xây dựng để thực hiện công khai và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính của ngành Xây dựng.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Công tác quản lý xây dựng, tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, công bố kịp thời giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.

Phú Yên: Ngành Xây dựng định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 338, ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư; quản lý chặt chẽ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện đánh giá sơ kết tình hình triển khai Chỉ thị số 02 của Tỉnh ủy Phú Yên (hoàn thành trong Quý I/2024); triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích