Phú Thọ đấu giá 190 lô đất, khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng 190 lô đất tại các huyện Yên Lập, Lâm Thao và Tam Nông trong tháng 5 này. Giá khởi điểm cao nhất trên 2,2 tỷ đồng/lô.

Tại huyện Yên Lập, sáng 13/5, Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cùng Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lập sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất.

107 lô đất đấu giá là tài sản của UBND huyện Yên Lập, thuộc địa bàn các xã Xuân An, Xuân Viên, Lương Sơn, Hưng Long, Đồng Thịnh và thị trấn Yên Lập.

Diện tích các lô đất từ 150-398,5m2. Giá khởi điểm từ 1,7 triệu đến 8 triệu đồng/m2; tương đương từ 340 triệu đồng đến trên 1,8 tỷ đồng/lô.

Phú Thọ đấu giá 190 lô đất, khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2
Phú Thọ đấu giá gần 200 lô đất tại các huyện Yên Lập, Lâm Thao và Tam Nông. Ảnh: CTTĐT PT

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá đến 16 giờ 30 phút ngày 10/5.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND thị trấn Yên Lập.

Tại huyện Tam Nông, Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cùng Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Tam Nông sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất vào sáng 9/5.

Các lô đất là tài sản của UBND huyện Tam Nông, thuộc địa bàn các xã Quang Húc, Lam Sơn, Dân Quyền và thị trấn Hưng Hóa. 47 lô đất đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các lô đất từ 98,5-260,3m2. Giá khởi điểm từ 3,4 triệu đồng đến trên 14,8 triệu đồng/m2; tương đương từ 476 triệu đồng đến trên 2,2 tỷ đồng/lô.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ, phiếu trả giá trước 16 giờ 30 phút ngày 6/5.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị huyện Tam Nông.

Tương tự, tại huyện Lâm Thao, sáng 20/5, Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cùng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lâm Thao sẽ tổ chức đấu giá 36 lô đất.

Các lô đất đấu giá đều là đất ở, thuộc xã Xuân Lũng và Tiên Kiên. Diện tích các lô đất từ 118-236 m2.

Giá khởi điểm từ 4,5-5 triệu đồng/m2; tương đương từ 540 triệu đến hơn 1,1 tỷ đồng/lô.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ, phiếu trả giá trước 16 giờ 30 phút ngày 17/5.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Xuân Lũng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích