Phó Thủ tướng họp thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030

Phó Thủ tướng họp thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030

MTĐT –  Thứ sáu, 16/09/2022 15:08 (GMT+7)

Sáng 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Đây là quy hoạch ngành quốc gia lần đầu tiên được lập trong lĩnh vực tài nguyên nước, định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành quốc gia, vùng, tỉnh, lưu vực sông và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước. Mục tiêu chung của Quy hoạch tài nguyên nước là bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, tính toán, phân tích, nhận định, đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước cho các nhu cầu của tất cả các lĩnh vực và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách, pháp luật để quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Trên cơ sở Hồ sơ của Bộ TN&MT đã hoàn thiện, hôm nay Hội đồng họp để thẩm định tập trung vào các vấn đề: Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch; Quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch; Các định hướng và giải pháp lớn của Quy hoạch.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More