Phiên họp lần thứ 28 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Ngày 25/11/2021, Phiên họp lần thứ 28 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) kết hợp với Phiên họp lần thứ 26 với các Đối tác Phát triển của Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More