Phê duyệt Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III

(Xây dựng) – Mới đây, UBND huyện Vân Đồn ra văn bản quyết định phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Phê duyệt Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III
UBND huyện Vân Đồn vừa phê duyệt Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III.

Theo Điều 1 Quyết định, UBND huyện Vân Đồn phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại III với phạm vi lập Đề án đề nghị bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới diện tích huyện Vân Đồn, diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 2.171,33km2. Trong đó, diện tích đất tự nhiên là 581,83km2; với 12 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn Cái Rồng và 11 xã (Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng). Dân số toàn huyện là 49.046 người.

Khu vực nội thị dự kiến (Đã được công nhận đô thị loại IV theo Quyết định số 973/QĐ-BXD ngày 21/8/2015 của Bộ Xây dựng) gồm: Thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long với diện tích 51,33km2; dân số thường trú 32.278 người.

Khu vực ngoại thị: Gồm 9 xã (Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Vạn Yên, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi và Bình Dân) với diện tích 532,6km2; dân số thường trú 16.768 người.

Phê duyệt Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III
Sân bay Quốc tế Vân Đồn – mở cánh cửa đưa Quảng Ninh ra thế giới.

Nội dung của Đề án bao gồm các nội dung chính cần thực hiện: Lý do và sự cần thiết; Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển huyện Vân Đồn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vân Đồn đã đánh giá hiện trạng phát triển đô thị của huyện Vân Đồn và chất lượng công trình hạ tầng. Trên cơ sở hiện trạng các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại đô thị, đối chiếu so sánh chúng với các tiêu chuẩn quy định cho mỗi loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị về việc quy định tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị và phương pháp tính điểm với 05 tiêu chỉ và cụ thể hóa bằng 63 tiêu chuẩn.

Trong đó, tiêu chí số 1 là vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KTXH gồm 8 tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò: Cân đối thu chi ngân sách; Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với cả nước; Tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất; Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và tỷ lệ tăng dân số hàng năm.

Tiêu chí 2 là Quy mô dân số với 2 tiêu chuẩn (Dân số toàn đô thị và Dân số khu vực nội thị). Tiêu chí 3 là mật độ dân số có 2 tiêu chuẩn (Mật độ dân số toàn đô thị và Mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng) và tiêu chí 4 – tỷ lệ lao động phi nông nghiệp có 2 tiêu chuẩn (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị).

Tiêu chí 5 để đánh giá là trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị gồm 49 tiêu chuẩn; trong đó nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội có 10 tiêu chuẩn); Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật có 13 tiêu chuẩn; Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường có 10 tiêu chuẩn; Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị có 7 tiêu chuẩn và nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị có 9 tiêu chuẩn.

Theo Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Trong đó, 12 đô thị vẫn giữ nguyên phân loại như hiện tại, riêng Vân Đồn sẽ được đưa từ đô thị loại IV lên loại III.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích