Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi (Lạng Giang) đến năm 2035

Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi (Lạng Giang) đến năm 2035

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt đề cương chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035.

tin tức bắc giang, tỉnh bắc giang, phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện lạng giang, năm 2035, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan đô thị
Ảnh minh họa.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu lập chương trình trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt bao gồm: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Vôi và một phần các xã: Xương Lâm (thôn Tân Hòa, Nam Hòa, Liên Hòa và thôn Nam Tiến 3), Tân Hưng (thôn Mỹ Hưng, Vĩnh Thịnh, Cao Thượng), Yên Mỹ (thôn Yên Lại, An Long và Đồng Lạc). Ranh giới phía Bắc giáp các xã Yên Mỹ, Tân Thanh; phía Nam giáp các xã Xương Lâm, Tân Dĩnh; phía Đông giáp xã Tân Hưng; phía Tây giáp các xã Tân Thanh, Mỹ Thái.

Quy mô nghiên cứu lập chương trình khoảng 1.706,76 ha. Mục tiêu xây dựng chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 để xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị của từng giai đoạn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị; làm cơ sở lập đề án phân loại đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025.

Nội dung chương trình phát triển đô thị Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 bao gồm các nội dung: Chỉ tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn 5 năm và 10 năm; cụ thể hóa theo từng năm trong giai đoạn 5 năm đầu của chương trình. Chương trình, dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên và kiến trúc cảnh quan đô thị đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị.

Các chương trình, kế hoạch phát triển các khu vực được xác định theo quy hoạch đô thị, các khu vực phát triển đô thị (nếu có) để tập trung đầu tư hình thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan đô thị theo từng giai đoạn. Các chương trình, đề án trọng tâm để từng bước thực hiện phát triển bền vững đô thị.

Nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực, giải pháp, danh mục thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư phát triển đô thị sử dụng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công, kết quả dự kiến theo khung thời gian hàng năm, 5 năm và 10 năm. Trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phát triển đô thị.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More