Phát triển vùng Tây Nguyên bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn

(Xây dựng) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 04/05/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển vùng Tây Nguyên bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn
Đến năm 2050, Tây Nguyên sẽ là vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Theo nội dung của Quyết định, phạm vi quy hoạch vùng Tây Nguyên bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, Tây Nguyên sẽ là vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Khu vực này sẽ hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Vùng Tây Nguyên cũng phải hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Mặt khác, Quy hoạch còn đặt mục tiêu bảo tồn và phát triển không gian sinh thái, hệ sinh thái rừng; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống thành nền tảng để phát triển; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường…

Trong giai đoạn tới, vùng Tây Nguyên cần đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy Tây Nguyên kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

Về định hướng phát triển, vùng Tây Nguyên sẽ phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, hữu cơ, quy mô lớn gắn với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng công nghệ cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng.

Vùng cần tập trung phát triển các cây trồng chủ lực như cây công nghiệp (cà phê, cao su, điều, hồ tiêu…), cây ăn quả (sầu riêng, bơ, chanh leo…), cây dược liệu, rau, hoa ôn đới gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo ra sản phẩm có thương hiệu.

Ngoài ra, vùng còn phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thuỷ sản tập trung; thủy sản nước lạnh (cá hồi, cá tầm).

Đây sẽ là cơ sở để Tây Nguyên hình thành trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp vùng và hành lang kinh tế; liên kết các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp giữa các địa phương.

Phát triển vùng Tây Nguyên bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn
Tây Nguyên sẽ phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc.

Về phát triển lâm nghiệp, vùng Tây Nguyên sẽ cơ cấu lại ngành theo hướng bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia; Hình thành các khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển kinh tế rừng, khuyến khích trồng rừng sản xuất ở những nơi có điều kiện phù hợp về đất đai, tạo vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến lâm sản; Nâng cao đời sống của người làm nghề rừng…

Về công nghiệp, vùng Tây Nguyên sẽ ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thân thiện môi trường và gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu trong vùng.

Trong thời gian tới, vùng sẽ hình thành các khu, cụm công nghiệp chế biến sâu, cụm liên kết ngành gắn với các đô thị trung tâm và hành lang kinh tế; liên kết hiệu quả với công nghiệp tiểu vùng Trung Trung Bộ, tiểu vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Trong khi đó, ngành dịch vụ ở vùng Tây Nguyên sẽ phát triển trong mối quan hệ tương hỗ với các ngành nông nghiệp, công nghiệp; tập trung vào phát triển thị trường cung ứng, tiêu thụ trong vùng và ngoài vùng theo các hành lang kết nối vùng cùng với cảng biển lớn ra các thị trường quốc tế.

Theo Quy hoạch, vùng Tây Nguyên sẽ phát triển thương mại hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phù hợp với điều kiện đặc thù của thị trường khu vực đô thị, nông thôn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới.

Mặt khác, khu vực Tây Nguyên còn đặt mục tiêu phát triển dịch vụ logistics gắn với các trung tâm, hành lang kinh tế kết nối các hoạt động thương mại trong nội vùng, liên vùng và hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất gắn với các thị trường trong nước và quốc tế; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích