Phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ trong tình hình mới

(Xây dựng) – Ngày 13/05/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

phat trien vung bac trung bo va duyen hai trung bo trong tinh hinh moi
Đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/08/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án từ khi có thông báo của Thường trực Ban Bí thư đến nay. Ban Kinh tế Trung ương cùng với một số Bộ, ngành có liên quan và các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, bước đầu hoàn thiện một số nhiệm vụ cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ gồm 14 tỉnh, thành phố là 1 trong 6 vùng kinh tế của cả nước, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh của cả nước.

Đây cũng là vùng có giao thông thuận lợi, có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu kinh tế với Tây Nguyên và các nước ASEAN thông qua hành lang kinh tế Đông – Tây. Địa bàn này đồng thời cũng là vùng có tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng, có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc…”.

Với những đặc điểm và vị trí quan trọng như vậy, Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Để triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành một số chương trình hành động, các chính sách ưu tiên và dành nguồn lực để tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn thông qua các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, dự án quốc gia để khai thác tiềm năng, lợi thế và khắc phục các hạn chế, khó khăn nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các địa phương trong vùng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, từ khi thực hiện Nghị quyết, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giải quyết được nhiều điểm tắc nghẽn, hạn chế. Nhiều ngành, lĩnh vực có lợi thế được phát huy, đời sống nhân dân trong vùng liên tục được cải thiện, diện mạo kinh tế – xã hội và các khía cạnh khác của vùng đều thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, sự phát triển của vùng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển của vùng và các địa phương trong vùng.

Kết quả tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng.

phat trien vung bac trung bo va duyen hai trung bo trong tinh hinh moi
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đóng góp ý kiến về kế hoạch tổng kết, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ, cách tiếp cận, phương pháp tổng kết, tiến độ triển khai tổng kết; kế hoạch tổ chức các hội thảo, tọa đàm, kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành, địa phương trong vùng; các đánh giá về kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế; đề xuất các quan điểm, nhiệm vụ mới phù hợp với tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Đề cương Báo cáo chung và Đề cương Báo cáo của các Bộ, ngành, Địa phương.

Bên cạnh đó, một số ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận một số vấn đề quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ như quốc phòng, an ninh, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, hội nhập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng Đề án với tinh thần nỗ lực chung để đảm báo chất lượng công tác tổng kết.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích