Phát sinh 14.000 tấn tro bay từ nhà máy đốt rác phát điện tại Cần Thơ

Phát sinh 14.000 tấn tro bay từ nhà máy đốt rác phát điện tại Cần Thơ

Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB ở Cần Thơ đã tích lữy được khoảng 14.000 tấn tro bay từ hoạt động xử lý rác thải phát điện. Mỗi ngày, còn có thêm từ 12 đến 15 tấn tro bay được tạo ra.

Trong buổi họp định kỳ quý 1 năm 2024, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, đã thông báo về tình trạng sản sinh tro bay từ hoạt động xử lý rác thải phát điện của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB. Theo ông Kiên, từ hoạt động này, đã tích luỹ khoảng 14.000 tấn tro bay.

Đáng chú ý, ông Kiên đã nhấn mạnh rằng, theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, tro bay được xem xét là chất thải “kiểm soát”. Điều này có ý nghĩa quan trọng về cách thức xử lý và quản lý môi trường, đặc biệt là về chi phí và quy trình xử lý. Ông Kiên cũng đề cập đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của pháp luật, từ việc xem xét tro bay là chất thải nguy hại (theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP) sang việc xem xét tro bay là chất thải “kiểm soát”, mà cụ thể trong trường hợp này, nếu được xác định không phải là chất thải nguy hại, thì sẽ được xử lý theo quy trình xử lý chất thải thông thường.

tm-img-alt

Ngoài ra, ông Kiên cũng nhấn mạnh về việc xem xét lại giá hợp đồng xử lý rác thải của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB. Đây là một quyết định quan trọng nhằm cơ cấu lại chi phí xử lý chất thải tro bay và giúp tối ưu hóa quy trình xử lý.

Trong bối cảnh này, việc giao trách nhiệm xử lý tro bay sau khi ký lại hợp đồng sẽ được giao cho Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc thành phố sẽ không tiếp tục xử lý tro bay và tập trung vào việc đảm bảo quản lý môi trường hiệu quả.

Nhà máy đốt rác phát điện của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB tại Cần Thơ, đã được khánh thành vào ngày 8 tháng 12 năm 2018. Với diện tích 5,3 ha và công suất xử lý rác khoảng 400 tấn/ngày, nhà máy này đã đóng góp vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của rác thải đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Hoài Phương

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích