Phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế” của người khiếm thị Thủ đô

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội người mù Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chính quyền các cấp, các sở ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội, cán bộ, hội viên Hội người mù Thủ đô đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, hăng hái thi đua, tích cực học tập, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, đóng góp vào thành tựu phát triển của Thủ đô và tổ chức Hội.

Phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế” của người khiếm thị Thủ đô
Hội người mù thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Đời sống vật chất, tinh thần của người khiếm thị được cải thiện từng bước, vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao. Người khiếm thị Thủ đô đã phát huy tốt tinh thần “tàn nhưng không phế”, tích cực thể hiện trách nhiệm công dân, tự tin, chủ động tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp vào nhiều lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ… của Thủ đô.

Thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo đời sống người khiếm thị Thủ đô, các đơn vị thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu chính đáng, thiết thân của người khiếm thị và nhiệm vụ của địa phương là căn cứ để xác định nội dung, hình thức hoạt động; mở rộng kết nối với các tổ chức, đơn vị. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ người khiếm thị phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa giáo dục tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội người mù thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo theo phương châm: Bám sát, cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, căn cứ thực tiễn và yêu cầu của phong trào Hội trong giai đoạn mới, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Phát huy và kế thừa truyền thống đoàn kết, tinh thần “tàn nhưng không phế”, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí vươn lên của người khiếm thị đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của người khiếm thị là nhiệm vụ xuyên suốt; lấy hạnh phúc và lợi ích của người khiếm thị là mục tiêu.

Phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế” của người khiếm thị Thủ đô
Ban Chấp hành Hội người mù thành phố Hà Nội khóa XI ra mắt Đại hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi người khiếm thị là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động người khiếm thị, có khát vọng cống hiến là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu và Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội người mù thành phố Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội người mù Thành phố cần tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác người khiếm thị, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của người khiếm thị, vận động xã hội cùng tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Để làm được điều đó, Hội người mù Thành phố cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động người khiếm thị thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần “tàn nhưng không phế” của người khiếm thị Thủ đô, phát huy vai trò, tiềm năng của người khiếm thị trên các lĩnh vực, địa bàn. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Tập trung làm tốt hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khiếm thị; chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền để Hội tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực được xã hội và người khiếm thị quan tâm.

Cạnh đó, các cấp Hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để trở thành tổ chức hoạt động hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của người khiếm thị Thủ đô. Trong đó, cần đa dạng hóa nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nắm vững tình hình và xử lý tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động của Hội.

Nhân dịp này, Hội người mù thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được Hội người mù Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2018 – 2023.

Mạnh Quân

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích