Phát động các công đoàn cơ sở tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

(Xây dựng) – Thực hiện Hướng dẫn số 456/HD-CĐXD ngày 25/8/2023 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã có thông báo cho các Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp công đoàn và cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) đối với công tác phòng, chống ma túy. Vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Phát động các công đoàn cơ sở tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy
Đoàn viên Công đoàn Báo Xây dựng – Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tích cực tham gia Cuộc thi (ảnh: Hoàng Hồng).

Để đảm bảo sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ trong cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và quan tâm triển khai thực hiện.

Cuộc thi Tìm hiểu về Luật Phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động nhằm khẳng định vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức sẽ nâng cao nhận thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Khẳng định vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Việc tổ chức Cuộc thi bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội về công tác phòng, chống ma túy, nhất là mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn). Đề thi gồm 20 câu hỏi kiến thức, được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Cuộc thi.

Mỗi câu có từ 02 đến 04 phương án trả lời, người dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án trả lời đúng nhất. Thời gian làm bài thi: 10 phút.

Đoàn viên Công đoàn và người lao động có thể sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…) có kết nối Internet truy cập vào trang điện tử laodongcongdoan.vn/Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Sau khi truy cập vào trang điện tử laodongcongdoan.vn, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định. Thí sinh tick chọn đơn vị có sẵn trên hệ thống. Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật (được tạo ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Khi trả lời xong các câu hỏi, thí sinh bấm vào nút “xác nhận” để nộp bài dự thi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao Giấy chứng nhận, phần thưởng tiền mặt cho tập thể, cá nhân đạt giải tại Lễ trao giải hoặc liên hệ để trao giải bằng hình thức phù hợp.

Giải tập thể:

01 giải Nhất: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 07 triệu đồng.

02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải.

03 giải Ba: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

Giải cá nhân

01 giải Nhất: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng.

02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

03 giải Ba: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

20 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More