Phấn đấu đưa huyện Sóc Sơn phát triển trở thành đô thị vệ tinh phía Bắc của Thủ đô

socsony
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn.

Đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, 25/25 xã của huyện Sóc Sơn đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tháng 4/2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Sóc Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 (theo Quyết định số 546/QĐ-TTg); ngày 15/7/2022, huyện chính thức đón nhận Bằng công nhận Huyện nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba, đồng thời, kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện (1977 – 2022).

Cùng với việc hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, việc phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện cũng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất. Giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác tăng nhanh qua từng năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đời sống tinh thần không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn cũng từng bước được cải thiện, đến đầu năm 2022, đã đạt gần 54 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, từ cuối năm 2021, huyện Sóc Sơn đã không còn hộ nghèo (theo tiêu chí đánh giá của giai đoạn 2016 – 2020).

Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Giai đoạn 2021 – 2025, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người nông dân, tiếp tục được huyện Sóc Sơn xác định là nhiệm vụ chính trị – xã hội trọng tâm, xuyên suốt, cần được quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn khoá XII, Huyện ủy Sóc Sơn đã xây dựng nhiều chương trình công tác để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Huyện ủy Sóc Sơn đã xây dựng và ban hành Chương trình số 02-CTr/HU với mục tiêu phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025”, Huyện ủy Sóc Sơn tiếp tục ban hành nhiều đề án, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị.

socsony
Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn thăm mô hình chè an toàn tại xã Bắc Sơn.

Trước các thành quả đã đạt được, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của huyện là cần tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Từ đó chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Chương trình số 02-CTr/HU của Huyện ủy Sóc Sơn.

Theo đó, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị, nhất là các công trình phục vụ dân sinh và sản xuất. Duy trì, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh trên địa bàn; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh…

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương và thành phố Hà Nội, kết hợp kinh phí huy động được từ xã hội hóa trong Nhân dân để tạo nguồn lực tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đưa huyện Sóc Sơn trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh ở phía Bắc của Thủ đô.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More