Phân bổ vốn đầu tư công đã đạt trên 100% kế hoạch

50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2021

phan bo von dau tu cong da dat tren 100 ke hoach
Phân bổ vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương đã đạt 100% kế hoạch. Ảnh minh họa: MPI

Theo Bộ Tài chính, Bộ đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách nhà nước năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan Trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát và có ý kiến đối với các trường hợp phân bổ vốn không đúng quy định, đề nghị các đơn vị rà soát và điều chỉnh.

Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn Ngân sách Nhà nước đã phân bổ là 465.559,03 tỉ đồng, đạt 100,92% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 56.674,47 tỉ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương của các địa phương giao tăng thêm thì tổng số vốn đã phân bổ là 408.884,567 tỉ đồng, đạt 88,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7.2021, làn sóng lần thứ tư của dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng đến thực hiện các dự án đầu tư công. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam và TP.Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7.2021 ước tính đạt 38,3 nghìn tỉ đồng giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích