Ninh Bình: Phấn đấu năm 2024 hoàn thành 271.800m2 sàn nhà ở xã hội

(Xây dựng) – Năm 2024, tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành khoảng 271.800m2, trong đó có khoảng 197.351m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng và 74.450m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang kêu gọi đầu tư phát triển mới.

Ninh Bình: Phấn đấu năm 2024 hoàn thành 271.800m2 sàn nhà ở xã hội
Năm 2024, tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành 271.800 m2 sàn nhà ở xã hội.

Ngày 30/01/2024, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 66/QĐ – UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2024, nhằm cụ thể hoá mục tiêu, định hướng đã đề ra trong Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2024 là cần thiết để làm căn cứ xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển nhà ở cho từng loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư…

Đối với kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, ông Hoàng Hải Anh – Trưởng phòng Quản lý nhà, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết: Giai đoạn 2023 – 2025, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành khoảng 271.800m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó ước tính có khoảng 197.351m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng và 74.450m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang kêu gọi đầu tư phát triển mới.

Hiện có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập tại tỉnh Ninh Bình là: Dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) có diện tích 1,36ha, khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 20.100m2 sàn với 335 căn chung cư và phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2023 – 2025; Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu (chưa lựa chọn được chủ đầu tư) tại xã Gia Tân, Gia Trấn (huyện Gia Viễn) có diện tích 4,96ha, khi hoàn thành sẽ cung cấp 175.472m2 sàn với 2.018 căn chung cư và 12.729m2 sàn với 94 căn nhà ở riêng lẻ, giai đoạn 2023 – 2025 phấn đấu hoàn thành 854 căn chung cư với tổng diện tích sàn 76.553m2 sàn.

Ninh Bình: Phấn đấu năm 2024 hoàn thành 271.800m2 sàn nhà ở xã hội
Một góc Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư.

“Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, thành phố Tam Điệp cũng đã bố trí 3 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp. 3 dự án là: Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư có 448 căn chung cư với tổng diện tích sàn 43.058m2, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ phấn đấu hoàn thành 224 căn; Khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư có 921 căn chung cư với tổng diện tích sàn 47.520m2, phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025 sẽ cơ bản hoàn thành; Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp có 1.757 căn chung cư với tổng diện tích sàn 158.241m2, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ hoàn thành 351 căn cung ứng ra thị trường cho người thu nhập thấp” – ông Hoàng Hải Anh cho biết thêm.

Để hiện thực hoá kế hoạch trên, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở; chủ trì, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định của Luật Đầu tư công cho các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính xây dựng dự toán ngân sách hàng năm đối với các dự án nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở phải triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện đối với khu đất đầu tư, khẩn trươngtriển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định, cân đối nguồn vốn để xây dựng cụ thể lộ trình, tiến độ thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định về lập dự án đầu tư theo quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích